Status verwerkte stukken - datuminformatie

Graag leggen we nog eens uit waar dit scherm in Kadaster-on-line te vinden is en wat de betekenis is van de informatie die op dit scherm wordt getoond.

Datuminformatie

De keuze voor ‘Datuminformatie’ is beschikbaar op het scherm ‘Selecteren product’, nadat u een kadastraal object of persoon heeft geselecteerd. Op het scherm ziet u informatie over de actualiteit van de bijwerking van de kadastrale registratie.

 

Na het selecteren van Datuminformatie in Kadaster-on-line verschijnt een overzicht van data.

Betekenis datuminformatie

De betekenis van de getoonde informatie op het scherm ‘Datuminformatie’ is als volgt:

  • Signaleringstijdstip: dit is de datum en het tijdstip waarbij alle op deze datum tot het genoemde tijdstip aangeboden stukken en betrokken percelen en appartementsrechten zijn gesignaleerd.

Datuminformatie op producten

Op onze producten staat ook datuminformatie, die specifiek van toepassing is op het perceel of de persoon waarvan een product is aangevraagd.

De betekenis van de getoonde datuminformatie op onze producten is als volgt:

Producten Eigendomsinformatie, Eigenaarsinformatie, Objectlijst Rechthebbende, Objectlijst Betrokkene

  • Volledig gesignaleerd t/m: is de datum en tijdstip, waarbij alle op deze datum tot het genoemde tijdstip aangeboden stukken die van toepassing zijn op dit perceel of appartementsecht zijn gesignaleerd
  • Volledig bijgewerkt t/m: is de datum en tijdstip, waarbij alle op deze datum tot het genoemde tijdstip aangeboden stukken die van toepassing zijn op dit perceel of appartementsecht zijn verwerkt

De betekenis van de getoonde datuminformatie op onze producten is als volgt:

Product Hypotheekinformatie

  • Beslagen volledig gesignaleerd t/m: is de datum en tijdstip, waarbij alle op deze datum tot het genoemde tijdstip aangeboden beslagen die van toepassing zijn op dit perceel of appartementsecht zijn gesignaleerd
  • Hypotheken volledig gesignaleerd t/m: is de datum en tijdstip, waarbij alle op deze datum tot het genoemde tijdstip aangeboden hypotheekstukken die van toepassing zijn op dit perceel of appartementsecht zijn gesignaleerd
  • Hypotheken volledig bijgewerkt t/m: is de datum en tijdstip, waarbij alle op deze datum tot het genoemde tijdstip aangeboden hypotheekstukken die van toepassing zijn op dit perceel of appartementsecht zijn verwerkt

Datuminformatie in uw werkproces

Voor het gebruik van de datuminformatie in uw werkproces (bijvoorbeeld de uitbetaling van de koopsom) verwijzen wij u naar de richtlijnen en beroepsregels van de KNB.

Verplichtingen Kadaster

In het Kwaliteitshandvest van het Kadaster zijn de afspraken met onze klanten opgenomen binnen welke verwerkingstijden het Kadaster de aangeboden akten en hypotheekstukken gesignaleerd heeft verwerkt. Deze informatie is te vinden in ons kwaliteitshandvest op kadaster.nl