Data op maat

Voor de onderbouwing van uw beleid zetten wij geo-informatie slim in. Dit doen we onder meer door deze te koppelen aan andere databestanden, ook die van uzelf.

Energietransitie en klimaatadaptie

Bij de aanpak van energietransitie en klimaatadaptatie zetten wij onze kennis over vastgoed- en geo-informatie over de volle breedte in. Onze kennis en gegevens bieden inzicht voor de aanpak hiervan. Meer informatie en praktijkvoorbeelden vindt op de energietransitie.

De koopstarter in beeld

U krijgt inzicht in koopstarters in uw gemeente en het effect van startersleningen met onze kengetallenoverzichten. Deze kunnen wij voor iedere gemeente leveren. Meer weten? U vindt informatie op de pagina koopstarters op de woningmarkt.

Senioren op de woningmarkt

De bevolking van Nederland vergrijst. Tegelijkertijd blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Wat zijn de effecten hiervan in uw gemeente of regio? Wij brengen de ontwikkelingen in beeld en ondersteunen beleidsbepalers bij het maken van keuzes in een veranderende woningmarkt. Lees meer op de pagina met informatie over data van senioren op de woningmarkt.

Zorgvastgoed

Mensen blijven langer thuis wonen en de zorg wordt steeds meer gedecentraliseerd. Dit heeft gevolgen voor het zorgvastgoed. Wij bieden overheden, marktpartijen en kennisinstellingen inzicht in het maken van keuzes en het invullen van beleid. Meer hierover vindt u op de pagina over zorgvastgoed

Infrastructuur

Voor de aanleg van infrastructuur is ruimte nodig. Wij adviseren overheden over de beste plekken voor wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen. Meer informatie leest u op de pagina Infrastructuur

Meer informatie

Wil u aan de slag? Heeft u vragen? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met onze collega's van Maatwerk & Advies.