Co-creatie KIK-akten bij nieuwbouwprojecten

DenkTank 

Uit gesprekken met notarissen is naar voren gekomen dat een goed KIK-format voor nieuwbouwprojecten erg gewenst is. Om tot een gezamenlijk format te komen organiseerden wij in november 2019 en afgelopen februari een DenkTank. Samen met deelnemers uit het notariaat brachten we het nieuwbouwproces op de verschillende notariskantoren in kaart, zodat we de KIK-modeltekst zo goed mogelijk in lijn kunnen brengen met de nieuwbouwpraktijk op uw kantoor. 

Oplossingen bij nieuwbouwproces

Er zijn voorstellen gedaan om teksten toe te voegen aan het huidige KIK model van de akte van levering. Bijvoorbeeld het toevoegen van een ‘besluitnummer’ als een gemeente over gaat tot levering en alternatieven voor de term het ‘koopcontract’, zoals ‘exploitatieovereenkomst’ en ‘samenwerkingsovereenkomst’. 

Bij de vestiging van erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen is gezocht naar een mogelijke werkwijze, waarbij besmetting van percelen met kwalitatieve verplichtingen en erfdienstbaarheden wordt voorkomen. Om die reden ligt er ook een voorsteltekst voor het opsommen van meerdere erfdienstbaarheden, in plaats van de ‘bulk’ vestiging zoals die nu mogelijk is in de KIK-akte. 
Naast tekstuele voorstellen zijn er ook voorstellen gedaan om zogenaamde rollen (verkoper, koper en belanghebbende) te wisselen in bijvoorbeeld de comparitie en bij het tot stand komen van kwalitatieve verplichtingen.

Meedenken? 

Voordat het Kadaster met de oplossingen aan de slag gaat, zouden we graag de voorstelteksten onder een breder publiek toetsen. Want, hoe zit het precies in uw praktijk? Geef uw accountmanager een seintje, dan nemen wij graag contact met u op. 

Vervolg 

Het Kadaster onderzoekt de technische haalbaarheid van niet-tekstuele wijzigingen en houdt u op de hoogte wanneer de tekstuele wensen zijn doorgevoerd. Het uiteindelijk gerealiseerde nieuwbouw KIK-format zal – vanzelfsprekend kosteloos – ter beschikking worden gesteld aan de softwareleveranciers van het notariaat.