Checklist splitsingstekening appartementen

Appartementstekeningen moeten aan een aantal eisen voldoen om ze in behandeling te kunnen nemen.

Onderstaande checklist kunt u gebruiken om te controleren of de splitsingstekening in appartementen aan de eisen voldoet.

  1. Bevat geen Layers. De pdf-tekening mag niet uit meerdere lagen bestaan. De tekening moet in zijn geheel eenduidig raadpleegbaar zijn, zonder de afzonderlijke lagen aan- of uit te zetten.
  2. Zorg ervoor dat de tekening(en) niet geprint of gescand zijn, de tekening( is dan namelijk niet goed leesbaar.
  3. De kadastrale grens moet overeenkomen met de tekening.
  4. Op de tekening moet een noordpijl afgebeeld zijn en een juist weergegeven schaallineaal.
  5. Op de tekening moet een situatieschets staan waarop het te splitsen perceel duidelijk is aangegeven. Bijvoorbeeld met een kadastraal of geografisch kaartje. Op de tekening staan geen bomen, parkeerplaatsen met auto's of leidingen.
  6. Een algemene ruimte geeft u aan met een dunne lijn. Bij een ondersplitsing omcirkelt u in de algemene ruimte het ondergesplitste appartementsindicie en geeft u de belijning weer aan met een dikke lijn.
  7. Bij een reeds afgegeven splitsing vermeldt u de complexaanduiding in de titel (niet het grondperceel in de titel vermelden).
  8. Als u arceringen in de tekening maakt, vermeld dan altijd in de legenda wat deze arcering betekent.
  9. De inhoud van het aanvraagformulier voor vaststelling complexaanduiding moet overeenkomen met wat op de tekening staat.
  10. Bij een wijziging of ondersplitsing moet de tekening overeenkomen met de vorige splitsingstekening.

Meer informatie over de geldende regelgeving vindt u op de pagina Complexaanduiding (vaststelling).

Instructiefilm appartementstekening

In onderstaand filmpje is de procedure voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex in beeld gebracht. Klik op de afbeelding om de video te openen in YouTube


 

 

 

 

 

Vragen?

Hebt u nog vragen? In het onderstaande document vindt u de meestgestelde vragen en antwoorden over splitsingstekeningen en splitsingen van appartementen.