Budgetfinanciering

Overheidsorganisaties die gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) betalen niet per product maar op basis van budgetfinanciering. Het Kadaster krijgt voor deze informatieverstrekking jaarlijks een bepaald budget van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Voor wie?

Organisaties die voor budgetfinanciering BRK in aanmerking komen staan in de Staatsalmanak genoemd, met uitzondering van notarissen en gerechtsdeurwaarders. U vindt de Staatsalmanak op de website Overheid.nl.

Staat uw organisatie niet in de almanak? Dan kunt u uitsluitend gebruik maken van de budgetfinanciering als u de informatie uit de BRK gebruikt voor het uitvoeren van een wettelijke taak namens of in opdracht van een overheidsinstantie.

Wilt u dat uw organisatie wordt opgenomen in de Staatsalmanak of wilt u de gegevens van uw organisatie laten aanpassen, stuur dan een e-mail. U vindt de contactgegevens op https://almanak.overheid.nl.

Alleen voor digitale informatie

De budgetfinanciering BRK geldt alleen voor digitale informatie, zoals:

  • leveringen van bestanden
  • het gebruik van webservices
  • raadplegingen via Kadaster-on-line

Op de pagina BRK-artikellijst ziet u welke producten en diensten onder deze regeling vallen.

Ondersteuning van gebruikers

Ook ondersteuning valt onder de budgetfinanciering BRK.
In ieder geval vallen onder de budgetfinanciering:

  • veelgestelde vragen via Mijn Kadaster
  • ondersteuning per telefoon of e-mail via het Klantcontactcenter 
  • per jaar 2 uur voorlichting/uitleg over producten en diensten, aan te vragen via het formulier Contact met het Kadaster.

Voor specialistische ondersteuning en bepaalde aanvullende dienstverlening betaalt u extra. Voor een aantal producten valt ondersteuning bij de implementatie tot op zekere hoogte ook onder de budgetfinanciering. Op de pagina Implementatieondersteuning budgetfinanciering BRK  vindt u een overzicht. In dit overzicht ziet u welke dienstverlening onder de budgetfinanciering valt en welke aanvullende dienstverlening het Kadaster tegen vergoeding kan leveren.

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster op basis van budgetfinanciering gelden de volgende voorwaarden:

  • U gebruikt de gegevens uitsluitend voor uw wettelijke taken en voor de communicatie met burgers en bedrijven in het kader van die taken
  • In publicaties en publieksinformatie vermeldt u de bron en de datum van verstrekking door het Kadaster  
  • Het is niet toegestaan om de gegevens ter beschikking van derden te stellen in een vorm die geschikt is voor hergebruik, met één uitzondering:
  • Het is alleen toegestaan om gegevens ter beschikking van derden te stellen in het kader van uitbesteding van een opdracht en als met de opdrachtnemer wordt afgesproken dat hij/zij de gegevens uitsluitend voor de opdracht gebruikt en na afloop vernietigt. U moet dit melden via het formulier Contact met het Kadaster en daarbij aangeven wie de opdrachtnemer is en om welke bestanden het gaat. Als onderwerp vermeldt u 'doorleveren BRK-gegevens'