BRT terugmelden

Terugmelden is verbeteren

Ons landschap verandert voortdurend. Wegwerkzaamheden en nieuwbouwprojecten kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de informatie in de Basisregistratie Topografie (BRT) niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Samen met u willen we de actualiteit en daarmee de kwaliteit van de topografische kaarten en bestanden verbeteren.

U kunt daarom, als gebruiker van kaarten, op een digitale kaart veranderingen melden. Het Kadaster kiest voor een open manier van werken. Hierdoor ziet u ook wat er met uw meldingen wordt gedaan.

Hoe werkt het?

U kijkt eerst of recente veranderingen  in uw omgeving al op de kaart zijn doorgevoerd. Ziet u een afwijkende situatie? Geef uw melding dan online aan ons door. Na ontvangst van uw melding, beoordeelt het Kadaster deze. U kunt hier ook direct de status van uw melding terugzien. Voor de BRT maken wij gebruik van het terugmeldsysteem “Verbeter de kaart”. 

Naar de website Verbeter de kaart

Terugmelding API

Voor het doen van terugmeldingen kunt u ook de Terugmelding API gebruiken. Door de Terugmelding API in te bouwen in uw systeem, zijn vermeende fouten direct te melden aan de bronhouders. Ook kunt u de openbare informatie uit deze terugmeldingen hiermee opvragen. Terugmeldingen gedaan via de API zijn uiteraard ook in te zien via Verbeter de Kaart.

Om de Terugmelding API in te bouwen in een eigen applicatie moet u de applicatie laten registreren en een API key aanvragen. Het aanvragen van een API key kan via dit aanmeldformulier

Voor meer informatie over de Terugmelding API kunt u terecht op de site van het Geoforum en van PDOK.

Wat gebeurt er met uw melding?

Een medewerker van het Kadaster beoordeelt elke melding met behulp van de meest recente lucht- en panoramafoto's. Als uit deze foto’s blijkt dat de melding terecht is, dan wordt deze goedgekeurd. Onze topograaf past de data aan en zorgt voor verwerking in de kaart.

Elke melder ontvangt per e-mail een bevestiging van de melding en informatie wanneer de status van de melding verandert. Alle terugmeldingen en de statussen ervan, zijn voor iedereen te zien op 'Verbeter de kaart”. Daarnaast worden deze meldingen ook ontsloten als open data via PDOK. 'Verbeter de Kaart' wordt nog verder ontwikkeld.

U kunt de status van een melding volgen op “Verbeter de kaart”. Er zijn zeven mogelijke statussen:

Nieuw

Een nieuwe melding. Elke nieuwe melding krijgt binnen 48 uur de status ‘in onderzoek’

In onderzoek

We zijn bezig met de beoordeling of met de controle van het beschikbare beeldmateriaal. De melding ‘in onderzoek’ krijgt zo snel mogelijk een nieuwe status (binnen 6 weken)

Goedgekeurd, ingepland door bronhouder

De constatering voldoet aan de voorschriften en kan met het meest actuele beeldmateriaal bevestigd worden. Goedgekeurde meldingen worden zo snel mogelijk verwerkt

Geparkeerd

Kan de melding niet met het meest actuele beeldmateriaal bevestigd worden? Dan ‘parkeren' we deze. We stellen de beoordeling uit totdat het nieuw beeldmateriaal beschikbaar is

Doorgestuurd naar andere basisregistratie

De bronhouder heeft geconstateerd dat de melding betrekking heeft op een andere basisregistratie. De bronhouder zal actie ondernemen om de bronhouder van die andere basisregistratie in te seinen dat er iets moet worden aangepast

Afgewezen

Een melding krijgt de status ‘afgewezen’ als deze bijvoorbeeld niet voldoet aan de voorschriften

Afgerond

Uw goedgekeurde melding is daadwerkelijk verwerkt in de kaart

Neem bij vragen en suggesties contact op met de klantenservice BRT.