BRT producten

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schalen. Onderstaand zijn de verschillende producten uit de BRT omschreven:

TOP10NL

Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie. Bekijk de pagina TOP10NL voor meer informatie.

TOP10NL als Linked Data is te vinden op op de site brt.basisregistraties.overheid.nl.

TOPNL

Digitale topografische bestanden afgeleid van TOP10NL. De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden. Bekijk de pagina TOPNL voor meer informatie.

TOPraster

Topografische rasterkaarten: onder andere geschikt als ondergrond voor desktop-mapping, illustratiemateriaal voor publicaties of websites, referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS. Bekijk de pagina TOPraster voor meer informatie.

TOPgrenzen

Digitaal topografisch gegevensbestand met alle provincie- gemeente- en rijksgrenzen van Nederland. Geschikt om te gebruiken voor statistische doeleinden. Bekijk de pagina TOPgrenzen voor meer informatie. 

TOPnamen

Geografische namen (toponiemen) in een digitaal gegevensbestand, aangevuld met gegevens over ligging en bijbehorende objecten. Ideaal om te visualiseren over uw topografische data. Bekijk de pagina TOPnamen voor meer informatie.