BRK terugmelden

Twijfelt u aan de juistheid van een authentiek gegeven uit de Basisregistratie Kadaster (BRK)? Dan kunt u een terugmelding doen. Terugmelden is verplicht voor het notariaat, overheidsorganisaties en bestuursorganen. Ook particuliere gebruikers kunnen terugmelden, maar zijn hiertoe niet verplicht.

Wilt u onjuistheden terugmelden? Dit kunt u doen met het formulier Verzoek tot herstel klacht of terugmelding.

Behandeling van uw terugmelding

Nadat u een terugmelding hebt gedaan, beslist het Kadaster binnen 1 werkdag om een gegeven al dan niet te wijzigen. Als er nader onderzoek nodig is naar de juistheid van het gegeven wordt het 'in onderzoek' geplaatst. Nadat het onderzoek is afgerond, wordt de aantekening 'in onderzoek' verwijderd en krijgt u hiervan bericht.

Aantekening 'in onderzoek'

Zolang een gegeven 'in onderzoek' is, zijn overheidsorganisaties niet verplicht het gegeven te gebruiken. Zodra de aantekening 'in onderzoek' is verwijderd, moeten overheidsorganisaties het gegeven weer verplicht gebruiken. Ook als het gegeven na de terugmelding niet is gewijzigd.