BRK producten

In de Basisregistratie Kadaster zijn gegevens opgenomen over objecten en rechten in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan gegevens als rechthebbenden, grootte, belemmeringen en beperkingen. Bij het Kadaster kunt u deze gegevens opvragen. Welk product u nodig hebt, hangt af van het doel van het gebruik.

BRK Inzage

Met BRK Inzage kunt u actuele informatie over individuele objecten, subjecten en rechten raadplegen. Hiervoor zijn verschillende kanalen beschikbaar.

Meer informatie over BRK Inzage

BRK Levering

Massale gegevensverstrekking over objecten en rechten waarmee u uw vastgoedinformatiesysteem kunt vullen. Er zijn verschillende abonnementsleveringen mogelijk.

Meer informatie over BRK Levering

BRK Bevragen

BRK Bevragen is een API waarmee gemeenten, belastingsamenwerkingen en waterschappen actuele informatie uit de BRK over objecten kunnen opvragen. 

Meer informatie over BRK Bevragen

Digitale kadastrale kaart

De Digitale kadastrale kaart kunt u gebruiken om de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving te tonen. De kaart is geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS). 

Meer informatie over de Digitale kadastrale kaart

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Kadaster kunt u contact opnemen met de Klantenservice BRK.