BRK Levering - stand met actuele persoonsgegevens

U kunt nu een standlevering BRK Levering aanvragen met actuele persoonsgegevens. Voorheen was deze comfortinformatie in de standlevering niet actueel, maar had een peildatum van 1 januari 2013. Als eerste stap in het aanvraagformulier staat vermeld welke informatie u nodig heeft om het in te vullen.

Aanvragen met formulier

Actualiteit van de gegevens

De persoonsinformatie in de nieuwe standleveringen is zo actueel als de laatste verwerkingsdag van BRK levering. Net als de BRK levering mutaties loopt de actualiteit hierdoor rond de 12 dagen achter.

Ook standen met een peildatum in het verleden voorzien wij van actuele persoonsgegevens. Een stand van 1 januari 2016 kan daardoor bij subjecten adresinformatie bevatten van verhuizingen die pas later in het jaar hebben plaatsgevonden. 

Aanvullende informatie

Mutatieberichten worden alléén geactualiseerd wanneer er uit een ingeschreven akte blijkt dat de gegevens van een persoon zijn gewijzigd, bijvoorbeeld het woonadres of dat de persoon is overleden. Overlijdt of verhuist een persoon, maar wordt hiervan geen akte ingeschreven, dan worden de gegevens niet geactualiseerd. Maar als u de actuele stand inleest dan levert dat wel een verschil op in de comfortinformatie. 

Deze comfortinformatie van personen in de “wordt”-situatie van het vorige mutatiebericht kan inhoudelijk anders zijn dan de comfortinformatie van natuurlijke personen in de “was”-situatie van het opvolgende mutatiebericht. De groep van id's van natuurlijke personen (BSN en NEN3610 identificatie van persoon) is wel gelijk omdat wij de comfortinformatie van natuurlijke personen aanpassen in de database voor BRK Levering. Deze wijziging is afgestemd met uw softwareleverancier, u kunt uw berichten op de gebruikelijke manier blijven verwerken.

Aanvragen stand met actuele persoonsgegevens

De huidige afnemers van BRK Levering kunnen deze standlevering aanvragen. Dit bestand wordt geleverd als onderdeel van de ondertekende offerte van het lopende abonnement BRK Levering. Op het aanvraagformulier moet u daarom aangeven dat u de gegevens gaat gebruiken voor hetzelfde doel als is opgegeven in de door uw organisatie ondertekende offerte. Vermeld in uw aanvraag ook het offertenummer van de getekende offerte.
 

Alle informatie over BRK-Levering