BRK Levering soorten leveringen

3 soorten leveringen

U kunt BRK Levering aanvragen voor gemeenten, gebieden of personen:

Voor gemeent(en) 

Voor het aanvragen van BRK Levering van gemeente(n) moet u aangeven welke burgerlijke gemeente(n) u wenst. 
Als u meerdere gemeenten opgeeft, dan moet aangeven of u per gemeente een levering wenst of alle gevraagde gemeenten in 1 levering.

Voor gebied(en)

Voor het aanvragen voor gebieden moet u een GML-bestand aanleveren. De vereisten voor dit GML-bestand vindt u in de modeldocumentatie bij het onderdeel 'BRK Levering' op de pagina Schema's. Hier staat ook het schema en een voorbeeld van het GML-bestand. Kies voor het bestand 'BrkLeveringBestelgebied-20140101.zip'. In de 'Handreiking bestelgebied aanmaken' leest u hoe u een bestelgebied kunt aanmaken.

Voor een of meer personen

Per aanvraag voor personen kunt u 4 opties selecteren. U moet daarbij zoveel mogelijk gegevens van deze persoon aanleveren. De persoon kan zowel een natuurlijk als een niet-natuurlijk persoon zijn, waarbij de persoon de volgende rollen vervult:

  • belemmeraar
  • betrokken partij
  • zakelijk rechthebbende
  • belemmeraar, betrokken partij of zakelijk rechthebbende (dus alle rollen)

We leveren de (mutatie)bestanden met of zonder BSN (burgerservicenummer). Bestanden met BSN mogen we alleen aan overheidsorganisaties leveren. Bestanden zonder BSN kunnen we aan alle afnemers van BRK Levering leveren. 

Eenmalige levering of abonnement

U kunt kiezen voor een eenmalige of periodieke levering van het totale bestand of een abonnement op mutatieberichten.

Eenmalige levering

U ontvangt eenmalig een bestand met alle informatie van percelen en rechthebbenden in de door u gekozen levering.

Abonnement volledig bestand

U ontvangt periodiek een bestand met alle informatie van percelen en rechthebbenden in de door u gekozen levering. U kunt hierbij kiezen uit een levering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar

Abonnement mutatieberichten

U ontvangt eenmalig een bestand met alle informatie van percelen en rechthebbenden in de door u gekozen levering. Daarna staan de mutaties voor u klaar, als er wijzigingen zijn in de door u gekozen levering

Peildatum

U ontvangt BRK Levering op basis van een door u gekozen peildatum. 

Eenmalige levering

Beschikbaar vanaf de maand november 2013 en heeft als peildatum altijd de laatste dag van een maand.

Abonnementslevering

De peildatum ligt altijd in de toekomst, op de eerste dag van de maand. Dit is aansluitend op de eenmalige levering. Uw offerteaanvraag voor een abonnement moet 2 maanden voor de gewenste peildatum bij ons binnen zijn.