BRK Levering proefabonnement

Met een gratis proefabonnement BRK Levering kunt u uw aansluiting op de downloadservice (GDS2) en de verwerking van het bestand in uw softwarepakket testen. Op de downloadservice plaatsen wij de mutatieberichten. Het proefabonnement bevat de informatie van de gemeente Assen zonder burgerservicenummer (BSN).

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u het bestand met een peildatum naar keuze. Vervolgens ontvangt u de mutaties op de downloadservice. Het proefabonnement is voor onbepaalde tijd en duurt totdat één van de twee partijen dit met reden opzegt. Uw aanvraag moet minimaal 5 werkdagen voor de gewenste peildatum bij ons binnen zijn.

De verstrekte informatie mag uitsluitend gebruikt en verwerkt worden in het kader van het ontwikkelen en uittesten van software.

Voorwaarden

Op het gebruik van het proefbestand zijn de algemene leveringsvoorwaarden en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van het Kadaster van toepassing.  

Aanvullende gebruiksvoorwaarden proefabonnement BRK Levering

Onverminderd het bepaalde in de Algemene leveringsvoorwaarden Kadaster, vindt de levering van de informatieproducten plaats onder de volgende voorwaarden:

  • De verstrekte informatieproducten mogen slechts gebruikt en verwerkt worden in het kader van het ontwikkelen en uittesten van software.
  • Doorlevering en/of het in gebruik geven - in welke vorm of op welke wijze dan ook - van de informatieproducten of een wezenlijk gedeelte of onderdeel daarvan is u niet toegestaan.

Aanvragen

Een proefabonnement vraagt u aan met het formulier Aanvragen proefabonnement BRK Levering.