BRK Levering - overzicht mutaties downloadservice

Afnemers van BRK Levering kunnen een overzicht met mutaties van de downloadservice opvragen. Zo weet u zeker dat u geen mutaties heeft gemist. Als eerste stap in het aanvraagformulier staat vermeld welke informatie u nodig heeft om het in te vullen.

Aanvragen met formulier

 

Het overzicht vermeldt alle mutaties die op de afgifteservice (GDS2) van uw abonnement staan, inclusief de vermelding of de mutatie opgehaald is. U kunt dit overzicht opvragen tot maximaal 3 maanden terug. Het is ook mogelijk om een bepaalde periode tot maximaal 3 maanden terug op te vragen. U kunt dit bij uw aanvraag vermelden.

Als een mutatie van de afgifteservice is verwijderd, ziet u deze mutatie niet terug in het overzicht.
U kunt wel tegen betaling een herlevering aanvragen van de mutaties via het formulier Aanvragen herlevering mutatieberichten BRK levering.

 

Alle informatie over BRK-Levering