BRK Levering - Herlevering mutatieberichten

Berichten op de afgifteservice worden 3 maanden na plaatsing verwijderd. Hierna kunt u een herlevering aanvragen van meerdere mutatieberichten van een bepaalde periode. Deze ontvangt u in 1 zip-bestand, te downloaden via de e-mail die u ontvangt.

Aanvragen herlevering mutatieberichten 

U kunt de herlevering aanvragen met het formulier Aanvragen herlevering mutatieberichten BRK Levering. Als eerste stap staat in dit formulier vermeld welke informatie u nodig heeft om het in te vullen.

Aanvragen met formulier

Vermeld offertenummer

De herlevering is een onderdeel van het lopende abonnement BRK Levering. Vermeld bij het aanvragen het offertenummer van de ondertekende offerte. Geef ook aan dat u de gegevens gaat gebruiken voor hetzelfde doel als opgegeven in de offerte. Per verstrekking betaalt u het geldende tarief. U vindt dit tarief in het tarievenoverzicht op de pagina BRK levering.

Overzicht alle mutaties

Wilt u eerst weten welke berichten er nog aanwezig zijn op de afgifteservice? En welke berichten zijn opgehaald en welke niet? Vraag dan een overzicht van alle mutaties aan. U kunt uw aanvraag doen via het formulier Overzicht mutaties downloadservice BRK Levering aanvragen.

 

Alle informatie over BRK-Levering