BRK-BAG koppeling

Binnen het stelsel van basisregistraties koppelen we de Basisregistratie Kadaster (BRK) aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overheid kan door deze koppeling BAG informatie bij percelen vinden en omgekeerd perceelsinformatie bij BAG adressen ophalen.

Informatieverstrekking

Alle informatieverstrekking uit de Basisregistratie Kadaster is nu aangesloten op de BRK-BAG koppeling voor objectadressen. U vindt de koppeling dus terug in bijvoorbeeld BRK Levering, KIK-Inzage en Kadaster-on-line.

De tijdelijke BRK-BAG koppeltabel die via deze pagina toegankelijk was, is daarom per 1 juni 2018 niet meer beschikbaar.