BRK artikellijst

BRK Levering  

De volgende leveringen worden kosteloos verstrekt als deze gebruikt worden voor de uitoefening van een openbare (wettelijke) taak:

 • totaalstand;
 • mutatiebestand.

Voor een extra levering worden verstrekkingskosten gerekend.

Digitale kadastrale kaart

Leveringen via Gebiedsinformatie (downloadservice), Kadaster-on-line (downloadservice) in het standaard formaat NEN vallen de eerste helft van 2017 nog onder de budgetfinanciering. Gebruik van downloads (GML) en webservice via PDOK zijn kosteloos.

De volgende leveringen m.b.t. massale output Digitale kadastrale kaart (Dkk) worden kosteloos verstrekt als deze gebruikt worden voor de uitoefening van een openbare (wettelijke) taak:

 • eerste levering totaalstand bij het afsluiten van een abonnement (ongeacht het medium); 
 • eerste levering totaalstand bij gebiedsuitbreiding van een bestaand abonnement (ongeacht het medium); 
 • levering mutatiebestanden van het gebied dat binnen een bestaand abonnement valt (alleen via de downloadservice); 
 • herlevering van een eerder geleverd bestand i.v.m. een verkeerde levering (ongeacht het medium); 
 • opnieuw downloaden van een reeds gedownload bestand (alleen via de downloadservice en zolang het bestand op de downloadservice staat); 
 • losse levering totaalstand aan een niet-abonnementhouder (alleen via cd of dvd).

Voor de volgende leveringen wordt een vast bedrag voor verstrekkingskosten in rekening gebracht:

 • levering mutatiebestanden op bijv. cd of dvd van het gebied dat binnen een bestaand abonnement valt (verstrekkingskosten zijn op jaarbasis en ongeacht het aantal percelen binnen het abonnement); 
 • extra losse levering van een totaalstand van het gebied dat binnen een bestaand abonnement valt (verstrekkingskosten zijn per bestand en ongeacht het medium); 
 • herlevering van een eerder geleverd bestand op verzoek van de klant (verstrekkingskosten zijn per bestand en ongeacht het medium).
  Leveringen via Kadata internet vallen niet onder de budgetfinanciering.

Voor levering van niet-standaard formaten worden meerkosten in rekening gebracht.

Eigendomskaart en Eigenarenkaart

Bij digitale leveringen van Eigendomskaart en Eigenarenkaart valt de levering van de data onder de budgetfinanciering, maar de selectie- en productiekosten niet.

Ook vallen niet onder de budgetfinanciering:

 • Analoge levering van de Eigenarenkaart of Eigendomskaart.
 • Levering via Kadata Internet.

Kadaster-on-line

Een abonnement op Mijn Kadaster valt onder de budgetfinanciering. Ook kunt u gebruik maken van Gebiedsinformatie en de downloadservice. De volgende producten binnen Kadaster-on-line vallen onder budgetfinanciering, voor zover het gaat om digitale levering via browser of e-mail:

 • Hypotheekinformatie; 
 • Eigendomsinformatie;
 • Eigenaarsinformatie; 
 • Objectlijst betrokkene; 
 • Objectlijst rechthebbende; 
 • Uittreksel kadastrale kaart.

Leveringen van hypothecaire berichten, kadastrale-/eigendomsberichten en objectlijsten met betrekking tot schepen vallen niet onder de budgetfinanciering.

Raadpleeg ook de toelichting in de bestelschermen van Mijn Kadaster. 

KIK-Inzage

De volgende producten die via KIK-Inzage (webservice) worden geleverd, vallen onder de budgetfinanciering: 

 • Eigendomsinformatie;
 • Eigenaarsinformatie;
 • Hypotheekinformatie;
 • Uittreksel kadastrale kaart;
 • Objectlijst rechthebbende;
 • Objectlijst betrokkene;
 • Negatieve mededeling.