BGT

Net zoals de andere basisregistraties, wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). De digitale kaart wordt nog opgebouwd. Vanaf het moment dat de BGT in een gebied gereed is, vervangt de BGT de basiskaarten die tot dat moment gebruikt worden. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht.

Het Kadaster bouwt verder en beheert de Landelijke Voorziening van de BGT. De producten uit deze landelijke voorziening zijn beschikbaar via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

Bronhouders

Gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van de digitale kaart. De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT).

Vanaf 1 april 2014 kunnen bronhouders hun kaartgegevens aanleveren aan het SVB-BGT voor opname in de Landelijke Voorziening (LV).

Toegang tot de LV BGT Controleservice

Voordat de BGT-bestanden aan de SVB-BGT worden aangeleverd, kunnen bronhouders en hun softwareleveranciers de bestanden zelf controleren op basis van de eisen die gesteld worden in de gegevenscatalogus BGT. Raadpleeg voor deze eisen:

Wilt u deze controle uitvoeren en hebt u nog geen toegang tot Mijn Kadaster? Informeer dan eerst bij de eerste beheerder van uw organisatie of uw organisatie al toegang heeft tot Mijn Kadaster. Is dit niet het geval? Vraag dan toegang aan met het BGT aanmeldformulier.

Terugmelden onjuistheden in de BGT 

Verbeter de kaart

Twijfelt u aan de juistheid van een gegeven in de BGT? Dan kunt u dit melden via de website Verbeter de Kaart. Vanaf het moment van gebruik van de BGT is voor overheidsorganisaties en bestuursorganen terugmelden verplicht.

Terugmelding API

Voor het doen van terugmeldingen kunt u ook de Terugmelding API gebruiken. Door de Terugmelding API in te bouwen in uw systeem, kunt u vermeende fouten direct melden aan de bronhouders. Ook is de openbare informatie uit deze terugmeldingen hiermee op te vragen. Terugmeldingen via de API zijn ook in te zien via Verbeter de Kaart.

Om de Terugmelding API in te bouwen in uw eigen applicatie moet u de applicatie laten registreren en een API key aanvragen. Het aanvragen van een API key kan via dit aanmeldformulier

Voor meer informatie over de Terugmelding API kunt u terecht op de site van het Geoforum of van PDOK.

Opmerkingen over de werking?

In de opbouwfase van de LV BGT en de Controleservice BGT probeert het Kadaster zo zorgvuldig mogelijk de meest actuele versie aan u beschikbaar te stellen. Werkt de LV BGT of de Controleservice BGT toch niet correct? Dan stellen wij het op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice BGT. Ook voor vragen of opmerkingen kunt u hier terecht.

BGT vraag en antwoord

Wij hebben de antwoorden op alle bij ons bekende vragen gebundeld op de pagina Veelgestelde vragen BGT

BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders geeft per bronhouder inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BGT. Toegang tot het BGT Kwaliteitsdashboard gaat via 'Mijn Kadaster'.
Hoe het kwaliteitsdashboard werkt en hoe de gegevens van de rapportages tot stand komen, leest u in de toelichting. In de Quick Reference Card vindt u een compacte beschrijving van de werking van het kwaliteitsdashboard.

Optimaliseren Kwaliteitsdashboard

Uw opmerkingen over de werking van het dashboard of suggesties voor aanvullende rapportages zijn zeer welkom. Dit stelt ons in staat om het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders te verbeteren. Wilt u iets verbeteren of hebt u een verzoek? Stuur uw vraag of opmerking dan naar ons via e-mail.

Documentatie Landelijke Voorziening BGT

Meer informatie

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice BGT.