Besmetting van percelen in geval van opstalrecht

Als in de leveringsakte wordt geconstateerd dat er sprake is van een besmetting en er wordt verzocht om doorhaling van het opstalrecht op het over te dragen gedeelte, zal het opstalrecht worden doorgehaald. De voorwaarde is dat de verklaring afkomstig is van de opstalgerechtigde.

U als notaris kunt als alternatief een verklaring geven dat het opstalrecht niet gevestigd is op het over te dragen gedeelte en er daarmee sprake is van besmetting van het overgedragen perceel.

Alleen geldig voor een opstalrecht van leidingen (nutsvoorzieningen)

Deze bestaande werkwijze geldt alleen voor een opstalrecht van leidingen (nutsvoorzieningen). Voor alle andere opstalrechten geldt dat vestiging van het opstalrecht op een gedeelte van een perceel leidt tot uitmeting van het betreffende gedeelte. Door deze uitmeting kan er geen sprake zijn van besmetting.