Beleggingspercelen een bron van rechtsonzekerheid

Bent u betrokken bij de overdracht van een zogenaamd beleggingsperceel? Beleggingspercelen zijn gebieden waarvan men verwacht dat er een bestemmingswijziging zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld landbouwgrond krijgt woonbestemming waardoor de waarde zal stijgen.

Voorkom dan rechtsonzekerheid door van tevoren bij alle betrokken partijen duidelijk te hebben welk (gedeelte van een) perceel wordt overgedragen. Dat kan bijvoorbeeld door vooraf (definitief) te meten of door het aanleveren van meetgegevens.

Waar ligt het perceel?

Voor de grensvaststelling, waarbij partijen de grenzen aan een landmeter aanwijzen, is het noodzakelijk dat partijen zich bewust zijn van de feitelijke ligging van de grenzen van het perceel of het gedeeltelijke perceel. 
Bij de overdracht en aanwijs van beleggingspercelen in het (recente) verleden blijken veel beleggers niet te weten welke gronden zij exact hebben gekocht: er was 'op tekening' gekocht. 

Veel openstaande meetposten

Doordat aanwijs in die gevallen niet mogelijk is, kunnen de zogenaamde meetposten niet worden afgesloten; bij al deze posten is het om die reden in de basisregistratie kadaster onduidelijk wie nu exact waar eigenaar van is.
Inmiddels vinden er doorverkopen plaats en vererven de betreffende beleggingspercelen. Een sneeuwbaleffect lijkt onafwendbaar: steeds meer gerechtigden die steeds minder goed weten aan te wijzen waar de grenzen liggen. Een uiterst ongewenste situatie! 

Eenvoudig op te lossen 

Dit is een ongewenste situatie en als Kadaster willen we verdere groei van deze rechtsonzekerheid voorkomen. Om die reden doen we een dringend beroep op alle notarissen in Nederland om dit soort situaties te voorkomen, door bij beleggingspercelen te zorgen voor zo volledig mogelijke informatie. Gedacht kan worden aan het voorafgaand aan passeren inmeten van percelen of het aan de akte te hechten van een tekening met maatvoering dan wel het meeleveren van coördinaten.