Beheren terugmeldingen BAG

Als bronhouder gebruikt u in Mijn Kadaster dezelfde inloggegevens als voor het Kwaliteitsdashboard, om bij 'BAG terugmelden' te komen.
Via de optie 'BAG terugmelden' opent u het beheerscherm. In dit scherm zijn alle terugmeldingen te zien.  Als u de status van de terugmelding aanpast, ontvangt de melder hiervan automatisch een bericht. Bijvoorbeeld als u de terugmelding in behandeling neemt. 

U krijgt van ons (op het bekende terugmeldadres) een notificatie als er een nieuwe melding is ingediend. In de BAG viewer worden de ingediende terugmeldingen getoond op een aparte kaartlaag die te activeren is. Gekleurde druppels geven de status van de terugmelding aan.

De voordelen in het kort:

  • Alle terugmeldingen staan in één duidelijk overzicht met de actuele status
  • Melders worden bij elke statuswijziging automatisch op de hoogte gebracht. U hoeft hierdoor geen aparte terugkoppeling meer naar de melder te sturen
  • Afnemers van BAG gegevens kunnen bij een vermeende fout in de BAG viewer zien of er al een terugmelding is gedaan
  • De status van een terugmelding is direct zichtbaar in de BAG viewer

Lees hoe het werkt in de handleiding.