BAG Woonplaatscodes

Het Kadaster geeft als beheerder van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) woonplaatscodes uit aan gemeenten die deze nodig hebben. Vervolgens voert de gemeente deze op in de LV BAG.

Alle woonplaatsnamen en alle woonplaatscodes staan in de LV BAG. De relatie tussen de woonplaatscode en de gemeentecode staat in de Gemeente-Woonplaats-Relatie tabel (GWR tabel). Deze tabel leveren we als bijlage bij BAG Extract en BAG Compact.

Gemeentenamen en gemeentecodes vindt u in tabel 33 van de Landelijke tabellen op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Op basis van bovenstaande bronnen kunt u uw eigen koppeltabel maken inclusief historie.