BAG-register informatiebron KPN

Startsignaal voor onderzoek

Het toewijzen van de bouwvergunning is voor KPN een startsignaal om te onderzoeken welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden om de toekomstige nieuwbouwwoning tijdig van de juiste infrastructuur te voorzien. Komt dit signaal niet of te laat, dan is het risico aanwezig dat de toekomstige bewoner geen mediadiensten af kan nemen op het moment dat hij of zij zijn nieuwbouw woning betrekt.

Belangrijke signalen voor KPN vanuit het BAG-register zijn op pandniveau: “bouwvergunning verleend”, “bouw gestart”, “pand in gebruik (niet ingemeten)”, “pand in gebruik”, “sloopvergunning verleend”, “pand gesloopt” en “pand buiten gebruik”. Naast de pandstatus maakt KPN ook gebruik van de statusovergangen van het verblijfsobject. De statusovergang van het verblijfsobject wordt gebruikt om inzicht te krijgen in grote verbouwingen zoals bijvoorbeeld de ombouw van een kantoorpand naar een appartementencomplex.

Statusovergang

Een statusovergang is voor KPN een signaal om actie te ondernemen. Ofwel door het ontwikkelen van een plan om de nieuwbouwwoningen van infrastructuur te voorzien of om infrastructuur te verwijderen omdat een pand is gesloopt. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de status van een pand of een verblijfsobject niet tijdig wordt bijgewerkt. Soms wordt er ook een status overgeslagen. Het na-ijleffect van de juiste pand- of verblijfsobjectstatus kan zijn dat een toekomstige bewoner niet tijdig mediadiensten af kan nemen via de koper- of glasvezelinfrastructuur van KPN.