BAG Extract 2018

Per 1 juli 2018 is de nieuwe wet BAG in werking getreden. Met de gewijzigde Wet BAG worden ook de BAG-producten in een nieuw jasje gestoken. De specificaties voor BAG Extract 2018 zijn beschikbaar. U heeft tot december 2020 de tijd om BAG Extract 2018 in gebruik te nemen.

De normale overgangstermijn die wij hanteren is 1 jaar. Vanwege de implementatie van BAG 2.0 is deze termijn verlengd met 1 jaar. Vanaf december 2020 is het oude BAG Extract niet meer beschikbaar. Wij adviseren u dan ook tijdig te starten met een impactanalyse.

Met de specificaties en testbestanden kunt u zich vanaf nu voorbereiden op het gebruik van BAG Extract 2018. In het tweede kwartaal van 2019 komt BAG Extract 2018 beschikbaar. De gemeenteproducten met volledige levenscyclus (complete historie van BAG-gegevens) komen begin 2019 beschikbaar, de overige varianten, waaronder BAG Extract op peildatum en BAG Extract van heel Nederland) volgen in de loop van 2019.

Ruim een jaar lang worden zowel BAG 1.0 Extracten als BAG 2018 Extracten geleverd. Kijk op de pagina BAG 2.0 producten voor de planning van de gewijzigde BAG-producten.

Wijzigingen BAG Extract 2018

De belangrijkste wijzigingen van BAG Extract 2018 zijn: 

  • gegevens (attributen en waarden) volgens Catalogus BAG 2018
  • gegevens die in de BAG bekend zijn in NEN3610 worden volgens de NEN3610 norm geleverd
  • aanvullende historische informatie
  • mappenstructuur vereenvoudigd
  • relatie objecten via XLINK
  • stuurgegevens worden aangepast
  • verwijzing naar Uniform Resource Identifiers (URI’s)

Documentatie

Bekijk hieronder de uitgebreide technische documentatie over het vernieuwde BAG extract. 

Wijziging in levering mutaties 

Ook de manier van levering van mutaties verandert. Op dit moment is het mogelijk om per mail een levering te ontvangen met alle mutaties. Dit gaat veranderen. De Mutatieleveringen zullen via een API beschikbaar zijn, waarbij het mogelijk is om op elk gewenst moment mutaties op te vragen.

Meer informatie over de inrichting van de Mutatieleveringen volgt in 2019.

Meer informatie over de wijzigingen van de overige BAG-producten leest u op de pagina BAG 2.0 producten.