BAG 2.0 Extract

Beschrijving

BAG Extract is een verzameling XML-bestanden met gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). Per objecttype (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats) levert het Kadaster een XML-bestand aan.

Er zijn verschillende varianten van het BAG 2.0 Extract beschikbaar. U heeft keuze uit de volgende opties:

Heel Nederland Extract:

 • Abonnement op volledig Extract op levenscyclus
 • Abonnement op maandmutaties
 • Abonnement op dagmutaties
 • Eenmalig volledig Extract op peildatum of levenscyclus

Gemeente Extract:

 • Abonnement op volledig Extract op levenscyclus
 • Abonnement op maandmutaties
 • Eenmalig volledig Extract op peildatum of levenscyclus

Heel Nederland of selectie op gemeente

BAG Extract kunt u bestellen van heel Nederland of u maakt zelf een selectie op één of meerdere gemeenten. Bij uw bestelling kunt u de gewenste gemeenten opgeven.

Levenscyclus of peildatum

U kunt kiezen of u de gegevens op basis van peildatum of levenscyclus wilt ontvangen.

 • Waarde op peildatum: bevat de gegevens zoals deze op de opgegeven peildatum geldig zijn.
 • Levenscyclus: bevat alle gegevens uit de gehele levenscyclus van BAG objecten.

Eenmalige levering of abonnement

U kunt kiezen tussen een eenmalige levering van het gehele Extract of een maandabonnement.

Mutatieleveringen

Naast een abonnement op een volledig BAG Extract is het ook mogelijk alleen de mutaties te ontvangen. U heeft de keuze om dagelijks of maandelijks de mutaties van heel Nederland op te halen. Voor gemeente extracten is het alleen mogelijk om een abonnement af te sluiten op de maandelijkse mutaties.

Wijzigingen BAG 2.0 Extract

Per 1 juli 2018 is de nieuwe wet BAG in werking getreden. Met de gewijzigde Wet BAG worden ook de BAG-producten in een nieuw jasje gestoken. De specificaties voor het BAG 2.0 Extract zijn beschikbaar. U hebt tot maart 2021 de tijd om het BAG 2.0 Extract in gebruik te nemen.

De normale overgangstermijn die wij hanteren is 1 jaar. Vanwege de implementatie van BAG 2.0 is deze termijn verlengd met 1 jaar. Vanaf maart 2021 is het oude BAG Extract niet meer beschikbaar. Wij adviseren u dan ook tijdig te starten met een impactanalyse.

Met de specificaties en testbestanden kunt u zich vanaf nu voorbereiden op het gebruik van het BAG 2.0 Extract. In het eerste kwartaal van 2020 is het BAG 2.0 Extract in productie genomen.  

Ruim een jaar lang worden zowel BAG 1.0 Extracten als BAG 2.0 Extracten geleverd. Kijk op de pagina BAG 2.0 producten voor de planning van de gewijzigde BAG-producten.

De belangrijkste wijzigingen die het BAG 2.0 Extract met zich meebrengt, zijn: 

 • gegevens (attributen en waarden) volgens Catalogus BAG 2018
 • gegevens die in de BAG bekend zijn in NEN3610 worden volgens de NEN3610 norm geleverd
 • aanvullende historische informatie
 • mappenstructuur vereenvoudigd
 • relatie objecten via XLINK
 • stuurgegevens worden aangepast
 • verwijzing naar Uniform Resource Identifiers (URI’s)

Hulp bij het in gebruik nemen van het BAG 2.0 Extract

Om u op weg te helpen bij het in gebruik nemen van het BAG 2.0 Extract, worden geregeld bijeenkomsten en webinars georganiseerd. De documentatie hiervan vindt u op Github.

Bekijk de agenda om te zien wanneer de volgende bijeenkomst of webinar is gepland.

Levering

Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar de ZIP-bestanden. Deze bestanden kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Met het BAG 2.0 Extract verandert de manier van levering van mutaties. Op dit moment is het mogelijk om per mail een levering te ontvangen met alle mutaties. Dit gaat veranderen. De Mutatieleveringen zullen via een API beschikbaar zijn, waarbij het mogelijk is om op elk gewenst moment mutaties op te vragen. Meer informatie over de inrichting van het leverproces van de Mutatieleveringen volgt in het najaar van 2020. In de Koppelvlakbeschrijving is de functionele beschrijving van de mutatieleveringen te vinden. Daarnaast zijn de XSD’s en de testbestanden voor de mutatieleveringen onderaan de pagina te vinden. Met de beschikbare documentatie kunt u zich voorbereiden op de inhoudelijke verwerking van de mutatieleveringen.

Vanaf eind maart 2020 worden maandelijks van alle gemeenten BAG 2.0 Extracten met de actuele BAG 2.0 data klaargezet op Github. Deze bestanden kunt u vervolgens zelf downloaden. Deze manier van leveren blijft beschikbaar totdat het mogelijk is om een BAG 2.0 Extract te bestellen via Mijn Kadaster. Het is niet bekend of heel Nederland extracten ook op deze wijze ontsloten zullen worden.

Meer informatie over de wijzigingen van de overige BAG-producten leest u op de pagina BAG 2.0 producten.

Documentatie

Bekijk hieronder de uitgebreide technische documentatie over het vernieuwde BAG extract.

Testbestanden