BAG documentatie

Extra communicatie rondom BAG 2.0

Mailings

Zijn er belangrijk ontwikkelingen rond de invoering van BAG 2.0? Dan delen we die ook in mailings met onze gebruikers.

  1. Bekijk de mailing over BAG Extract 2.0 van 27 maart 2020.
  2. Bekijk de mailing over de BAG API Individuele Bevragingen van 27 maart 2020.
  3. Bekijk de mailing over BAG Compact van 27 maart 2020.

Bijeenkomsten

Wij bieden regelmatig informatiebijeenkomsten en webinars aan. U bent hierbij van harte welkom. Na afloop delen wij hier de presentaties.

Webinars

U kunt ook een van onze webinars volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Bekijk het overzicht van actuele webinars op de pagina Webinars.

Inhoudelijke informatie

Overzicht van links naar wetgeving 

Voor een overzicht van de huidige wetgeving kunt u naar de website van het ministerie van BZK.

Catalogus

In de catalogus wordt beschreven hoe objectgerichte informatie over adressen en gebouwen moet worden vastgelegd om landelijke uitwisseling van deze informatie mogelijk te maken. De officiële publicatie van de catalogus BAG vindt u op de website van het ministerie van BZK.

De catalogus wordt ook ontsloten via de webpagina's van Github. Het voordeel hiervan voor u is een gedetailleerd versiebeheer op alle teksten en afbeeldingen en van een website die de BAG-experts van Kadaster zelf kunnen beheren. Als uw firewall de toegang tot Github blokkeert, kunt u contact opnemen met uw eigen IT-afdeling om het specifieke domein imbag.github.io alsnog op te stellen. Dit document is in beheer bij het Kadaster en alleen bestemd voor informatieverstrekking rondom het Informatiemodel BAG. U kunt hierbij zonodig verwijzen naar deze tekst.

Praktijkhandleiding

Een praktische handleiding bij het toepassen van de catalogus BAG 2018.

De praktijkhandleiding wordt ontsloten via de webpagina's van Github. U profiteert van de voordelen van gedetailleerd versiebeheer op alle teksten en afbeeldingen en van een website die de BAG-experts van het Kadaster zelf kunnen beheren. Als uw firewall de toegang tot Github blokkeert, kunt u contact opnemen met uw eigen IT-afdeling om het specifieke domein imbag.github.io alsnog open te stellen. Dit domein is in beheer bij het Kadaster en alleen bestemd voor informatieverstrekking rondom het Informatiemodel BAG. U kunt hierbij zonodig verwijzen naar deze tekst.

Kwaliteitskader

Een van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving is de inrichting van een nieuw kwaliteitsregime. U vindt deze beleidsnotitie op de webpagina van het ministerie van BZK.  

Zelfcontrole BAG

Met het formeel van kracht worden van de gewijzigde Wet BAG in 2018 wordt ook de zelfcontrole BAG met ingang van 1 juli 2018 een wettelijke verplichting voor gemeentelijke bronhouders BAG. Meer informatie over de zelfcontrole BAG vindt u op de website van Geobasisregistraties

ENSIA vragenlijst

Meer over de ENSIA vragenlijst met betrekking tot de zelfcontrole voor de BAG 2018 leest u op de website van Geobasisregistraties.

Gebeurtenisbeschrijving

Het bijhouden van de BAG is gebaseerd op gebeurtenissen. Die gebeurtenissen geven aanleiding tot het opstarten van één of meerdere gemeentelijke BAG-werkprocessen. In het document Gebeurtenisbeschrijving BAG 2018 worden de verschillende gebeurtenissen binnen de BAG toegelicht. De gebeurtenisbeschrijving is tevens opgenomen in de Praktijkhandleiding. 

Modelbesluiten 

Bij de invoering van de BAG zijn verschillende modelbesluiten verschenen. Deze zijn geactualiseerd voor BAG 2.0 en opnieuw gepubliceerd. Zo kunnen gemeenten deze modelbesluiten ook onder de nieuwe wetgeving als handvat gebruiken. U vindt de besluiten op de website van Digitale Agenda 2020 en de website van Geobasisregistraties

Meetinstructie gebruiksoppervlakte

Om te zorgen voor uniformiteit en transparantie in het meten van woningen voor deze diverse doeleinden hebben de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO makelaar en Vastgoedpro, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Waarderingskamer gezamenlijk meetinstructies opgesteld. U vindt de meetinstructies op de website van de Waarderingskamer. Deze meetinstructies hebben tot doel op een eenvoudige wijze de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen te meten op basis van de norm NEN 2580.

Spelregels overgangsperiode gewijzigde wet- en regelgeving BAG

De wijzigingen in de Catalogus BAG, die u kunt vinden op de website van Geobasisregistraties, heeft de nodige gevolgen. Zo staat in het Kwaliteitskader BAG 2018 op de website van Geobasisregistraties beschreven hoe u moet omgaan met de objecten die zich nu al in de BAG bevinden (implementatiebeleid) en de wijzigingen in objecten die ook de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) raken (implementatieadvies). Daarnaast gelden er ook specifieke spelregels voor de periode tussen het ingaan van de nieuwe wet- en regelgeving en de feitelijke implementatie van de vernieuwde BAG 2.0-software. 

BAG vraag en antwoord

In het document BAG vraag en antwoord vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de producten en diensten van de BAG. Zoals de technische veelgestelde vragen van bronhouders en de vragen over het gebruik van de producten van de BAG. Voor inhoudelijke vragen over de wetgeving kunt u de Praktijkhandleiding op de website van Github raadplegen. 

Woonplaatscodes

Dankzij de samenwerking tussen het Kadaster en de gemeenten staan alle woonplaatsnamen en -codes in de LV BAG. Meer informatie over deze codes vindt u op de pagina BAG Woonplaatscodes

Productinformatie

BAG Extract

Pagina BAG Extract

Naar pagina BAG-testbestanden 

BAG Compact

Pagina BAG Compact

Naar pagina BAG-testbestanden 

BAG Bevragen

Pagina BAG Bevragen

Naar pagina BAG-testbestanden 

Naar technische informatie als schema’s, WSDL’s en XSD’s 

BAG Digilevering

Overige producten

BAG PKI certificaat

Technische informatie bronhouders 2.0

Technische informatie bronhouders 1.0

Naar technische informatie als schema’s, WSDL’s en XSD’s 

Bestuurlijke informatie

BAG BAO, AO en gebruikersoverleg

Verslagen

Verslagen van het BAG BAO, het Agendaoverleg en het Gebruikersoverleg vindt u op de pagina met BAG-verslagen.

Eerdere versies inzien

Wilt u graag een eerdere versie van een document inzien? U kunt dit aanvragen via ons contactformulier. Als het betreffende document nog beschikbaar is, ontvangt u van ons een kopie.