BAG conformiteitstoets

Bronhouders sturen mutatieberichten naar de Landelijke Voorziening BAG door middel van een specifieke applicatie. Alle applicaties die ontwikkeld zijn om berichten te sturen naar de Landelijke Voorziening BAG dienen de conformiteitstoets succesvol te hebben doorlopen.
Met de conformiteitstoets worden een aantal scenario‚Äôs gesimuleerd om  te kunnen testen of het berichtenverkeer tussen de applicatie en de Landelijke Voorziening goed werkt. Als de test succesvol is doorlopen, wordt de applicatie vermeld op de lijst met conformverklaarde BAG 2.0 applicaties.

Melden

U kunt de toets uitvoeren wanneer u wenst. Zodra u de toets heeft doorlopen, kunt u het rapport sturen naar de klantenservice BAG

Wij zullen de uitkomst bekijken en u een terugkoppeling geven. 

Uitvoeren conformiteitstoets

U moet de conformiteitstoets uitvoeren op een externe testomgeving (ETO of CTO). Voor het uitvoeren van testen en/of de conformiteitstoets wordt een gebied in de Noordzee toegewezen. Als de toets succesvol is doorlopen, ontvangt u een conformiteitsverklaring.

Voor het uitvoeren van de conformiteitstoets stellen wij testgegevens en een handleiding beschikbaar:

Afgegeven conformiteitsverklaringen

Op het overzicht conformverklaarde applicaties ziet u per leverancier voor welke applicatie(s) en koppelvlakken de conformiteitstoets met goed gevolg is afgelegd.