BAG bestuur

Het bestuur van de BAG bestaat uit bronhouders en afnemers. Deze bronhouders en afnemers zijn, samen met het Kadaster, als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO) en zijn verantwoordelijk voor de strategische sturing van de BAG. Voor de tactische sturing is het Agendaoverleg ingericht. In het Gebruikersoverleg worden wensen, mogelijkheden, procedures en werkwijzen van bronhouders en afnemers op operationeel niveau ge├»nventariseerd en afgestemd. 

Taken BAG BAO

 • beleidsvoorbereiding en innovatie van de BAG
 • planvorming rond voorzieningen en ICT (waaronder releasebeleid en planning)
 • (strategische) sturing op basis van planning, rapportage en evaluatie
 • bepalen van het dienstverleningsniveau en toezien op kwaliteit
 • informatiemanagement
 • toezicht op en onderhouden van architecturen en standaarden voor de BAG
 • adviseren van de minister en/of het ministerie van BZK

Agendaoverleg

Leden van het Agendaoverleg bereiden de vergadering van het BAG BAO voor. Onderstaande onderwerpen worden in het agendaoverleg behandeld:

 • inhoud en planning van releases
 • tactische sturing op basis van rapportages over de dienstverlening door het Kadaster
 • andere onderwerpen van tactische aard

Hebt u punten voor het BAG BAO of het Agendaoverleg? Maak ze kenbaar bij uw vertegenwoordiger. 

Ledenlijst BAG BAO en Agendaoverleg

Gebruikersoverleg

Het BAG gebruikersoverleg is de plek waar bronhouders en afnemers op operationeel niveau elkaar ontmoeten. Afnemers delen hier hun ervaringen met het gebruik van de BAG. Bronhouders geven hier aan welke procedures en werkwijzes ze hanteren bij het bijhouden van de BAG. Hierdoor weten bronhouders en afnemers wat ze van elkaar en van de BAG kunnen verwachten. Daarnaast bespreken afnemers en bronhouders de volgende onderwerpen:

 • wensen
 • verzoeken
 • werkwijzen
 • problemen vanuit de praktijk

De inhoud van het gebruikersoverleg vormt een belangrijke inbreng voor het agendaoverleg BAG over het gebruik van de BAG. De wensen en verzoeken kunnen via het agendaoverleg leiden tot besluitvorming door het BAG BAO.

Lid worden?

Maakt u op operationeel niveau gebruik van de BAG en wilt u meepraten/meedenken in het gebruikersoverleg? Meld u dan aan als lid van het BAG gebruikersoverleg.

Wensen

Wij verzoeken u suggesties of wensen met betrekking tot de BAG kenbaar te maken bij de Klantenservice BAG. Alle suggesties en wensen worden ge├»nventariseerd en opgenomen in een lijst met wijzigingsverzoeken. Aan de hand van deze lijst wordt door het BAG BAO vastgesteld welke wijzigingen uitgevoerd worden.

Lijst met wijzigingsverzoeken

Overige informatie:

In de volgende links vindt u meer informatie over BAG:

BAG agenda
BAG BAO, Agendaoverleg, Gebruikersoverleg, Leveranciersoverleg en Inloopspreekuur: we hebben alle overlegdata voor u op een rij gezet.

BAG verslagen
Verslagen van het BAG BAO, het Agendaoverleg en het Gebruikersoverleg.

Klantenservice BAG
Voor al uw vragen over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.