Stap 4: vanaf migratie

Technische migratie (in overleg met leverancier en Kadaster)

Tijdens de technische migratie wordt de gemeentelijke BAG-registratie geconverteerd naar de BAG 2.0 vereisten. Ook wordt de vernieuwde BAG 2.0 software in gebruik genomen. Het verloop van deze technische migratie verschilt per leverancier. Uw leverancier kan u hier meer over vertellen. Aandachtspunten bij de migratie worden eventueel later nog aan dit stappenplan toegevoegd. Bekijk de uitwerking van het stappenplan op de pagina Stappenplan voor de technische migratie voor gemeenten naar BAG 2.0.
 
Voor bronhouders die de overstap willen maken van BAG 1.0 naar BAG 2.0 geldt dat een bèta-versie van het BAG Extract 2018 handig is. U vraagt het BAG Extract 2018 aan met het Aanvraagformulier bèta-versie BAG Extract 2018 voor bronhouders.

Toepassen nieuwe binnengemeentelijke werkprocessen

Nadat u de vernieuwde software in gebruik heeft genomen, eindigt de overgangsperiode voor uw gemeente. Vanaf dat moment moet u aan alle wettelijke vereisten voldoen, en de vernieuwde werkprocessen toepassen.

Afronden migratie (uiterlijk 31 december 2019)

Het afronden van de migratie houdt in:
  • buiten gebruik stellen van de oude BAG processen
  • aanpassen enkele gegevens op BAG 2.0 regelgeving 
Als laatste stap wordt de migratie volledig afgerond. Dat betekent: eventuele beperkte achterstanden door de migratie worden zo spoedig mogelijk weggewerkt. Daarnaast moeten objecten die nog volledig in onderzoek staan, worden aangepast. Dat kan door het afhandelen van het onderzoek of door het aanpassen van de in onderzoekstelling (door alleen die gegevens in onderzoek te laten staan waarbij twijfels zijn). Voor zover nog niet gebeurd worden de oude werkprocessen buiten werking gesteld. 
 

Transformatieregels

Als gevolg van de nieuwe wet BAG worden de gegevens in de LV samengesteld aan de hand van IM-BAG 2.0. Dit houdt in dat de bestaande gegevens in de LV getransformeerd moeten worden van IMBAG 1.0 naar IMBAG 2.0. Aangezien niet alle bronhouders in één keer overgaan naar BAG 2.0 zullen er tijdelijk twee databases (oud en nieuw) naast elkaar bestaan. Bronhouders moeten zowel 1.0 als 2.0 kunnen aanbieden en afnemers moeten zowel 1.0 als 2.0 kunnen ontvangen. Om de transformatie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 en van BAG 2.0 naar BAG 1.0 efficiënt en uniform te laten verlopen zijn er transformatieregels opgesteld. Op het moment dat alle afnemers de BAG afnemen via IMBAG 2.0 kunnen de transformaties worden uitgeschakeld. Bent u benieuwd hoe de status ‘verbouwing’ of het in onderzoek zetten van een attribuut wordt getransformeerd? Kijk dan in de transformatieregels.

Bekijk de transformatieregels