BAG 2.0

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot BAG 2.0.

Wet, Besluit en ministeriƫle regelingen

De nieuwe regelgeving wordt gevormd door de wet, het besluit en de ministeriĆ«le regelingen. Op1 juli 2018 is de gewijzigde wet- en regelgeving in werking getreden. Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een overzicht te vinden van alle wet- en regelgeving. 

Hoe ver zijn we? 

Op 3 mei 2019 sloot de eerste gemeente aan op BAG 2.0. Op 7 april 2020 maakte de laatste gemeente de overstap naar BAG 2.0. Op de pagina Aangesloten gemeenten BAG 2.0 kunt u zien dat inmiddels alle gemeenten de overstap succesvol hebben gemaakt.

Wat houden de wijzigingen in?

De belangrijkste wijzigingen van de BAG gaan over de structuur van de wet- en regelgeving. Zo kan er flexibeler ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen zonder dat er een wetswijziging hoeft plaats te vinden.

Daarnaast is de inrichting van de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht gewijzigd. De verantwoording is meer gericht op resultaten dan processen.

Meer informatie over de wijzigingen

 

Wanneer worden de wijzigingen doorgevoerd? 

In onderstaande planning krijgt u een overzicht van de lopende ontwikkelingen. 

De BAG producten worden aangepast op de BAG Catalogus 2018, te beginnen met de specificaties van BAG Extract. 

Wet- en regelgeving
Overzicht wet- en regelgeving - 1 juli 2018 in werking getreden
 
Praktijkhandreikingen
Praktijkhandleiding - 1 juli 2018 in werking getreden
Modeldocumenten - 28 mei 2018 in werking getreden
 
Kwaliteitssystematiek 
Vragenlijst zelfcontrole via ENSIA - 1 juli 2018 in werking getreden
Kwaliteitskader BZK - 1 juli 2018 in werking getreden
Kwaliteitsmanagement Kadaster - sinds 1 juli 2018 definitief
 
Verticaal koppelvlak
Technische beschrijving koppelvlak - april 2018 in werking getreden
Transformatieregels - vastgesteld in november 2017, aangevuld in augustus 2018
Conformiteitstoetsomgeving - december 2018 in werking getreden
Openstelling LV BAG voor BAG 2.0 berichten van bronhouders - mei 2019 in werking getreden
Aansluiten gemeenten op BAG 2.0 - beschikbaar in 2019 
 
Producten 
Levering BAG 1.0 met via BAG 2.0 ontvangen data - sinds mei 2019 in werking getreden. Voor einddatum, bekijk de planningen per onderdeel op de pagina Producten 2.0
Levering BAG 2.0 producten - beschikbaar tussen 2018 en 2020. Bekijk de planningen per onderdeel op de pagina Producten 2.0
 
Binnengemeentelijk koppelvlak 
Specificaties patch op StUF BG, incl. BAG 2.0 - december 2018 in werking getreden

Download de planning

Bekijk de planning van het beschikbaar stellen van de specificaties en de planning van het uitfaseren van de oude producten op de pagina Producten 2.0

Op de hoogte blijven of meer weten?

Op diverse manieren houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de invoering van BAG 2.0.

Bekijk de mogelijkheden om op de hoogte te blijven