Automatische incasso

Wilt u ook gebruik maken van een standaard Europese incasso? Vul dan het aanmeldformulier automatische incasso in. Alle factuurbedragen worden dan in het vervolg automatisch afgeschreven. 

Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u van ons per email een machtigingsformulier ter ondertekening. Na ondertekening stuurt u dit formulier per post terug naar het Kadaster. Het adres vindt u op het formulier.

Voordelen van automatische incasso

  • 50% korting op jaarlijkse abonnementskosten 
  • geen administratief werk
  • alle facturen op tijd betaald

Hoe werkt het?

U verleent tot schriftelijke opzegging machtiging aan het Kadaster om van het door u opgegeven IBAN (International Bank Account Number) factuurbedragen af te schrijven. U ontvangt van ons de factuur en het factuurbedrag wordt ongeveer 21 dagen na de factuurdatum automatisch afgeschreven.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Dit is in de SEPA-wetgeving voor de automatische standaard Europese incasso vastgelegd. Neem voor een terugboeking binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Uiteraard kunt u ook met het Kadaster contact opnemen als u het niet eens bent met de afschrijving.

  • De machtiging kunt u op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan met het opzegformulier.
  • Wilt u een wijziging van uw IBAN aan ons doorgeven, dan kan dit met het wijzigingsformulier.