Appartementsrechten proces en vereisten

Een kadastraal object kan worden gesplitst in appartementsrechten (artikel 5: 106 BW e.v.). Kadastrale objecten zijn:

  • grondstukken, die worden aangeduid met een perceelsaanduiding
  • gebruiksruimten en grondstukken van appartementsrechten, die worden aangeduid door een appartementsaanduiding

Vragen

Hebt u vragen? Bel dan met de bewaarderstelefoon of neem contact op met het meldpunt notariaat.