Agrarische grond

De methode van selecteren van agrarische grond is samen met het Wageningen Economic Research (WEcR) verbeterd. Deze data zijn echter pas vanaf 2012 beschikbaar. Wij hebben ervoor gekozen de oude data daarom zichtbaar te houden. Het deel overlap geeft een indruk van de trendbreuk /trendverschillen tussen beide methodes.

Incidenteel kan een sterke fluctuatie in de gemiddelde grondprijzen optreden. Deze fluctuaties ontstaan wanneer een perceel met een grote oppervlakte en een hoge of juist lage prijs verhandeld wordt. In veel gevallen betreffen dit percelen in bijvoorbeeld Flevoland, waar het prijspeil rond de 100.000 euro per hectare ligt.