Advies

Gebiedsontwikkeling


Als onafhankelijke partij en partner zijn wij nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling in Nederland. U kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij alle vraagstukken die daarbij komen kijken. 

Meer over gebiedsontwikkeling

Maatschappelijke vraagstukken


Voor de onderbouwing van uw beleid zetten wij geo-informatie slim in. Dit doen we onder meer door deze te koppelen aan andere databestanden, ook die van uzelf.

Internationaal


We zetten onze kennis en kunde wereldwijd in. Ons advies helpt buitenlandse overheden bij het inrichten van landregistraties en geografische systemen.
'Fit for purpose' projecten op Kadaster.com (Engelstalig)

Gemeentelijke herindeling


Krijgt u als medewerker van een gemeente te maken met een gemeentelijke herindeling? Het Kadaster registreert de veranderingen van betrokken percelen.
Meer over gemeentelijke herindeling