Actuele informatie over eigenaren

Met Eigenaarsinformatie heeft u inzage in de laatste informatie uit de openbare registers van een gerechtigde, zoals:

 • welke eigendommen een gerechtigde op naam geregistreerd heeft staan
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van deze eigendommen
 • wat de laatste verkoopprijs is van deze eigendommen

Wilt u weten welke eigendommen iemand op naam geregistreerd heeft staan? Eigenaarsinformatie geeft u actuele informatie over een gerechtigde en de geregistreerde objecten die betreffende persoon op naam heeft staan, zoals:

 • de naam van de gerechtigde
 • een overzicht van de percelen waarop de gerechtigde rechten heeft
 • voor welk aandeel de persoon gerechtigd is
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs* uit de laatste verkoopakte
* In enkele gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend. Kijk bij 'Verkoopprijs onbekend’. Met Eigenaarsinformatie heeft u geen inzage in hypotheken en/of beslagen die staan geregistreerd. Die informatie vindt u wel bij Hypotheekinformatie.

Alleen voor zakelijke klanten

Eigenaarsinformatie is alleen beschikbaar voor onze zakelijke klanten via Mijn Kadaster.

Verkoopprijs onbekend

De laatste verkoopprijs van een woning is onbekend als:
 • er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • het gaat om een voormalige huurwoning
 • er een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond
 • een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000