Aanvullende verzoeken tot verbetering

Stuk is al doorgehaald in een doorhaling

Wanneer een doorhaling wordt ingeschreven van een stuk dat reeds is doorgehaald, geeft ons registratiesysteem een waarschuwing. Dit is een reden voor een Verzoek tot verbetering (VTV). Het zou namelijk kunnen zijn dat er een fout deel en nummer in het stuk is opgenomen. Ook als het deel en nummer wel klopt is dit reden voor een VTV aangezien het stuk reeds is doorgehaald.
Indien blijkt dat in de doorhaling een verkeerd deel en nummer is opgenomen kan de akte verbeterd worden. 
Indien er geen fout deel en nummer is opgenomen maar het stuk reeds is doorgehaald dan kan een verklaring van waardeloosheid worden aangeboden. De notaris mag het stuk zelf waardeloos verklaren. Een verklaring van partijen is in dit geval niet vereist. “Vervuiling” met overbodig in het Openbaar Register ingeschreven stukken wordt daarmee voorkomen.
 

Verklaring van erfrecht waarbij erflater niets op naam heeft

Indien een verklaring van erfrecht wordt ingeschreven, wordt vervolgens gecontroleerd bij welke registergoederen de erflater/erflaatster in de registratie gerechtigde is. Als vervolgens blijkt dat de erflater/erflaatster, noch zijn/haar partner iets op naam heeft wordt er een Verzoek tot verbetering gestuurd aangezien het stuk niet kan worden toegepast. De notaris kan vervolgens de inschrijving waardeloos verklaren. De notaris mag het stuk zelf waardeloos verklaren. Een verklaring van partijen is in dit geval niet vereist. “Vervuiling” met overbodig in het Openbaar Register ingeschreven stukken wordt daarmee voorkomen.