Aansluiten netbeheerder

De WIBON schrijft de wijze van informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders voor. Dit houdt in:

 • het aanleveren van netinformatie volgens het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)

 • de berichtenuitwisseling via het Berichtenmodel Kabels en Leidingen (BMKL)

Centrale Voorziening gebruiken?

Als netbeheerder moet u kiezen of u gebruik wilt maken van de Centrale Voorziening bij het Kadaster (centraal aanleveren) of dat u gegevens per melding aan het Kadaster gaat aanleveren (decentraal). Beide keuzes hebben consequenties voor de inrichting van uw systeem en bedrijfsprocessen.

Kadaster levert (Centrale Voorziening)

 • U slaat uw netinformatie (met eventuele Voorzorgsmaatregelen) op in de Centrale Voorziening. Volgens het IMKL, in vectorformaat en met bijbehorende bijlagen.

 • Als uw netinformatie wijzigt, actualiseert u uw gehele netinformatie opnieuw in de Centrale Voorziening. U blijft als netbeheerder verantwoordelijk voor de inhoud van uw netinformatie en bijlagen.

 • Het Kadaster selecteert uw beheerdersinformatie uit de Centrale Voorziening op basis van de belangendatabase.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het archiveren van de (door het Kadaster uitgeleverde) beheerdersinformatie. Het Kadaster archiveert deze niet. U sluit hiervoor aan op het berichtenmodel BMKL.

 • Huisaansluitingen worden geselecteerd volgens BAG-ID Adresseerbaar object.

Als netbeheerder per KLIC-melding leveren (Decentraal)

U levert uw beheerdersinformatie aan het Kadaster:

 • op basis van het IMKL, in vectorformaat

 • volgens berichtenmodel BMKL

 • huisaansluitingen volgens BAG-ID Adresseerbaar object

 • geclipt op de gebiedpolygoon (zie ook FAQ’s op GitHub)

Testen BMKL en IMKL

Voordat u daadwerkelijk in productie gaat leveren volgens het IMKL en BMKL moet u dit binnen de KLIC Netbeheerder Testdienst (NTD) testen. Voordat u met het testen kunt beginnen doorloopt u de volgende stappen:

 1. U besluit of u gebruik gaat maken van de Centrale Voorziening.

 2. U zorgt ervoor dat u uw data converteert naar IMKL formaat. Zie documentatie op de Github.

 3. U bereidt uw systeem voor op de nieuwe berichtenuitwisseling volgens BMKL. Zie documentatie op de Github.

 4. Authenticatie gaat via OAuth. Let op! Als u geen service provider of softwareleverancier hebt, moet u OAuth aanvragen bij het Kadaster. Hoe u dit doet, leest u op de Github.

 5. Als u zelf gaat leveren (Decentraal): focus dan op het aanleveren van beheerdersinformatie volgens documentatie op de Github.

U bent nu klaar om in de KLIC Netbeheerder Testdienst (NTD) testgevallen uit te voeren. De verplichte testgevallen vindt u in de onderstaande klantinstructie.

Belangenbeheer

De belangendatabase bij het Kadaster is er om bij een KLIC-melding de belanghebbende netbeheerders te bepalen. 

Aansluiten op productie

Zodra u klaar bent om berichten via IMKL en BMKL uit te wisselen, vult u het aansluitformulier in.

Wij nemen contact met u op en informeren u over de vervolgstappen in het aansluitproces.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.