Aansluiten netbeheerder op KLIC-WIN

De nieuwe wet WIBON betekent dat de informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders vernieuwd wordt. Deze vernieuwing houdt in:

 • het aanleveren van netinformatie volgens het nieuwe Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)

 • de nieuwe manier van berichtenuitwisseling via het Berichtenmodel Kabels en Leidingen 2.0 (BMKL 2.0)

Planning

Het oversluiten van de bestaande netbeheerders vindt gefaseerd plaats tijdens de wettelijke overgangsperiode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

Netbeheerders kunnen zich met de starterskit KLIC-WIN voorbereiden op de wijzigingen. U vindt de starterskit op de website KLIC-WIN.net. Daarnaast zijn op de GitHub van KLIC-WIN technische documentatie, voorbeeldbestanden en FAQ's op de website van Github rond het aansluiten beschikbaar.

Centrale Voorziening bij het Kadaster gebruiken?

Als netbeheerder moet u kiezen of u gebruik wilt maken van de Centrale Voorziening bij het Kadaster (centraal aanleveren) of dat u gegevens per melding aan het Kadaster gaat aanleveren (decentraal). Beide keuzes hebben consequenties voor de inrichting van uw systeem en bedrijfsprocessen.

Kadaster levert (Centrale Voorziening)

 • U slaat uw netinformatie (met eventuele Voorzorgsmaatregelen) volgens het nieuwe IMKL in vectorformaat en met bijbehorende bijlagen op in de Centrale Voorziening.

 • Bij wijziging van uw netinformatie actualiseert u uw gehele netinformatie opnieuw in de Centrale Voorziening. U blijft als netbeheerder verantwoordelijk voor de inhoud van uw netinformatie en bijlagen.

 • Het Kadaster selecteert uw beheerdersinformatie uit de Centrale Voorziening (op basis van de belangendatabase).

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het archiveren van de (door het Kadaster uitgeleverde) beheerdersinformatie. Het Kadaster archiveert deze niet. U sluit hiervoor aan op het nieuwe berichtenmodel BMKL 2.0.

 • Let op: huisaansluitingen worden geselecteerd volgens BAG-ID Adresseerbaar object.

 • Let op: De belangendatabase bij het Kadaster blijft voor de bepaling van netbeheerders met belang. U moet de gegevens van uw belang wel uitbreiden met nieuwe contactsoorten (contact netinformatie en contact storing/beschadiging).

Zelf blijven leveren (Decentraal)

U levert per Klic-aanvraag uw beheerdersinformatie aan het Kadaster:

 • op basis van het nieuwe IMKL in vectorformaat

 • volgens het nieuwe berichtenmodel BMKL 2.0

 • huisaansluitingen volgens BAG-ID Adresseerbaar object

 • die geclipt is op de gebiedpolygoon (zie ook FAQ’s op GitHub)

Let op: De belangendatabase bij het Kadaster blijft voor de bepaling van netbeheerders met belang. U moet de gegevens van uw belang wel uitbreiden met nieuwe contactsoorten (contact netinformatie en contact storing/beschadiging).

Testen nieuw BMKL 2.0 en nieuw IMKL

Voordat u daadwerkelijk in productie gaat leveren volgens het nieuwe IMKL en BMKL 2.0 moet u dit binnen de KLIC Netbeheerder Testdienst (NTD) testen. Voordat u met het testen kunt beginnen doorloopt u de volgende stappen:

 1. U besluit of u gebruik gaat maken van de Centrale Voorziening.

 2. U zorgt ervoor dat u uw data converteert naar het nieuwe IMKL2015. Zie documentatie op de Github. (U vindt uw bronhoudercode in ‘Mijn Kadaster’ in het menu onder ‘Netbeheerdertestdienst’).

 3. U bereidt uw systeem voor op de nieuwe berichtenuitwisseling volgens BMKL 2.0. Zie documentatie op de Github.

  a. Authenticatie gaat via een nieuw authenticatieprotocol; OAuth. Ga voor meer informatie naar de Github. Let op! Als u geen service provider of softwareleverancier hebt, moet u OAuth aanvragen bij het Kadaster. Hoe u dit doet, leest u op de Github.
  b. Als u zelf gaat leveren (Decentraal): focus dan op het aanleveren van beheerdersinformatie volgens documentatie op de Github.

U bent nu klaar om in de KLIC Netbeheerder Testdienst (NTD) testgevallen uit te voeren. 

Advies testgevallen in NTD

Voorbereiden van de testen

Stap

Centraal

Decentraal

1

Uploaden documenten

Zorg dat uw testomgeving gereed is voor BMKL 2.0 afhandeling.

2

Actualiseren netinformatie

Uitvoeren van de testen

Stap

Centraal

Decentraal

1

Uitvoeren test-graafmelding in een gebied waar u belang heeft met netinformatie met eventuele bijlagen.

a. Controleer de door de Centrale Voorziening geproduceerde beheerdersinformatie en eventuele (Voorzorgsmaatregelen) bijlage(n).

Uitvoeren test-graafmelding in een gebied waar u belang heeft en stuur netinformatie met eventuele (Voorzorgsmaatregelen) bijlage(n).

2

Uitvoeren test-graafmelding in een gebied waarin u belang heeft maar ‘niet betrokken’ bent.

a. Controleer de door de Centrale Voorziening geproduceerde beheerdersinformatie en eventuele bijlage(n)

Uitvoeren test-graafmelding ‘niet betrokken’ en stuur eventuele bijlagen

3

Optioneel test-graafmelding waarbij u huisaansluiting bijlagen heeft en wilt leveren als featuretype huisaansluiting (zoals beschreven in het nieuwe IMKL).

a. Controleer de door de Centrale Voorziening geproduceerde beheerdersinformatie en huisaansluitschets(en).

Optioneel test-graafmelding waarbij u huisaansluitingen levert als featuretype huisaansluiting (zoals beschreven in het nieuwe IMKL).

4

Controleer of u beheerdersinformatie op kunt halen en archiveren.

Controleer of u beheerdersinformatie op kunt halen en archiveren (optioneel).

 

Update Belangenbeheer

U updatet de gegevens van uw belang(en) via de dienst Klic Beheren belang in Mijn Kadaster. Kijk voor meer informatie op de het pagina KLIC Klantinstructie beheren belangen. U vult aan met de gegevens voor:

 • contact netinformatie
 • contact storing of beschadiging

Deze nieuwe contactinformatie wordt in de Klic-levering toegevoegd. Grondroerders weten dan bij welke contactpersoon ze terecht kunnen in geval van vragen over de netinformatie. Ook is duidelijk met wie ze contact op moeten nemen in geval van geconstateerde storingen of beschadigingen.

Klic Beoordelen belang

U dient uw belang(en) via de dienst Klic Beoordelen belang in Mijn Kadaster goed te keuren. Kijk voor meer informatie op de pagina KLIC klantinstructie Beoordelen belang.

Aansluiten op productie

Zodra u klaar bent om berichten via het nieuwe IMKL en BMKL 2.0 uit te wisselen, doorloopt u een aantal stappen. Lees meer op de pagina Vervolgstappen

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.