BRT

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Wat is de BRT en wat kunt u ermee? Deze korte video geeft u in 2 minuten antwoord op deze vragen. Klik op de afbeelding om de video te starten.

BRT producten

Topografische bestanden zijn beschikbaar als open data. We stellen ze kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking. Kijk voor een beschrijving van de verschillende producten uit de BRT op de pagina BRT producten

BRT actualiteit en kwaliteit

De meest recente levering van de BRT is beschikbaar als digitaal topografisch bestand (TOPNL) via de website van PDOK en als topografische rasterkaart (TOPraster), eveneens via de website van PDOK.

De kwaliteit van TOP10NL wordt getoond in het BRT kwaliteitsdashboard.

Terugmelden: help mee om de kaarten actueel te houden

Terugmelden via Verbeter de kaart

Is er iets veranderd in uw omgeving, maar staat dit nog niet op de kaart? Doe dan een terugmelding via de pagina Verbeter de Kaart en help de informatie in de BRT actueel te houden. Meer informatie over terugmelden op de BRT, vindt u op de pagina BRT terugmelden.

Terugmelding API

Voor het doen van terugmeldingen kunt u ook de Terugmelding API gebruiken. Door de Terugmelding API in te bouwen in uw systeem, zijn vermeende fouten direct te melden aan de bronhouders. Ook kunt u de openbare informatie uit deze terugmeldingen hiermee opvragen. Terugmeldingen gedaan via de API zijn uiteraard ook in te zien via Verbeter de Kaart.

Om de Terugmelding API in te bouwen in een eigen applicatie moet u de applicatie laten registreren en een API key aanvragen. Het aanvragen van een API key kan via dit aanmeldformulier

Voor meer informatie over de Terugmelding API kunt u terecht op de site van het Geoforum

Gebruiksvoorwaarden BRT

De topografische gegevens worden beschikbaar gesteld onder een CC-BY licentie op de website creativecommons.org. Dit betekent dat:

  • u gegevens mag kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • u afgeleide producten mag maken
  • gebruik voor commerciële doeleinden is toegestaan
  • bij hergebruik of verspreiding de naam van het Kadaster moet worden vermeld: ‘CC-BY Kadaster’ gevolgd door het jaartal van publicatie
  • het Kadaster zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht) behoudt

Ook moet u er rekening mee houden dat alleen gegevens die het Kadaster rechtstreeks levert, authentieke gegevens zijn volgens de Kadasterwet.

Kwaliteitscontrole

Het Kadaster controleert continu de kwaliteit van de bestanden. Hiervoor onderzoeken we willekeurig 5 % van de gebieden die we produceren. We moeten ook elke 3 jaar de gegevens uit de BRT laten controleren door een externe partij. Dit is een wettelijke verplichting. Deze externe partij toetst op basis van een controleprotocol onder andere de logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en de thematische nauwkeurigheid van de gegevens. Onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research heeft in mei 2018 de externe kwaliteitsrapportage opgeleverd.

Meepraten over de BRT

Uw kennis en ervaringen delen met anderen? Praat op LinkedIn mee in de discussiegroep over de BRT.