Zeeuwse woningcorporaties brengen hun data op orde met Kadaster

Hoe kunnen wij woningcorporaties helpen met het werk op gebied van informatie, verantwoording en prognoses die voortkomen uit de Woningwet? En waarin kunnen wij nog meer inzicht bieden? Wij lieten woningcorporaties uit Zeeland, West-Brabant en Rotterdam met praktische voorbeelden zien hoe zij hun werkzaamheden kunnen vereenvoudigen met data van het Kadaster.

Werkzaamheden vereenvoudigen

Met behulp van de BAG viewer en PDOK konden de aanwezigen bij een bijeenkomst in Zeeland zien welke analyses en rapporten wij kunnen leveren. Dit gebeurde aan de hand van 3 thema’s die spelen als gevolg van de maatregelen uit de Woningwet:

Marktwaarde in verhuurde staat

Het vastgoed in bezit van de corporatie moet gewaardeerd worden. Woningcorporaties kunnen een beter inzicht krijgen in de marktwaarde door het adressenbestand van verhuureenheden te verrijken met oppervlakte, woningtypering en kadastrale aanduiding.

Kadastrale data op orde

Wat is het bezit van de corporatie en waar is het te vinden? Welke rechten zijn hierop gevestigd en zijn er beperkingen die bv invloed hebben op de waarde. Deze kadastrale informatie kan gepresenteerd worden op een eigendomskaart. Deze kaart toont alle percelen die in bezit zijn van de corporatie inclusief de administratie die daarbij hoort. Hiermee wordt een compleet inzicht in het bezit verkregen.

Woningmarktgebieden en de prestatieafspraken met gemeenten

Er zijn recent 19 woningmarktregio’s gevormd. Wij hebben het bezit van alle woningcorporaties in de woningmarktregio’s in beeld gebracht. Ook kunnen we een indicatie geven van het aandeel particuliere verhuurders in een regio.  

Ook een bijeenkomst?

Wilt u ook graag een bijeenkomst bij u in de buurt? Laat het ons weten! Neem vrijblijvend contact op met accountmanager Janny Postmus.

Meer informatie

Inzicht nodig bij het maken en monitoren van prestatieafspraken in het kader van de Woningwet? Kijk voor meer informatie op onze pagina ‘Woningmarktinformatie en de woningwet’.