WVG verklaring

ANI door ontbreken WVG verklaring
Bruggetje over Hagemolenbeek

Het ontbreken van een verklaring Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) in aangeboden afschriften is een veelgemaakte fout. Hij staat in de top 3 van de maandelijkse ANI-score. Het ontbreken van deze verklaring heeft tot gevolg dat de akte niet mag worden ingeschreven (artikel 24 WVG) en dat kan allerlei consequenties tot gevolg hebben.

Verklaring vereist

Bij een reguliere overdracht wordt door de meeste notarissen inmiddels een WVG-verklaring gesteld, maar in meerdere gevallen is de verklaring ook vereist. Denk bijvoorbeeld aan een afgifte van een legaat ten aanzien van een registergoed. 

Is er in een akte (ook) sprake van een vervreemding als bedoeld in artikel 1 WVG? Denk dan aan het stellen van de WVG-verklaring bij het aanbieden van het afschrift van de akte!