WoONcongres brengt kennis over woningbeleid bijeen

Deelsessies van het Kadaster bieden houvast voor beleid voor verduurzaming, nieuwbouw en particuliere verhuur.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland goed kan wonen en blijven wonen? Over die vraag bogen meer dan 1000 bezoekers zich op het WoONcongres ‘Ruimte voor Wonen’ op 4 april. Het congres is een initiatief van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK) en brengt jaarlijks alle inzichten over wonen in Nederland bij elkaar. Na de opening door minister Ollongren verdeelden de deelnemers zich over meer dan 30 deelsessies. De belangstelling voor de 3 deelsessies van het Kadaster gaven aan dat er behoefte is actuele cijfers en onderzoeksresultaten over de woningmarkt. 

Kadastergegevens voor onderbouwing beleid verduurzaming en nieuwbouw 

Het Kadaster bood samen met collega-organisaties 3 workshops aan. Samen met Platform31 en CBS gaven we meer inzicht en houvast voor de energietransitie: welke gegevens en informatie heb je nodig om goede plannen te maken om van het gas af te stappen en CO2 te besparen? Met het Planbureau voor de Leefomgeving boden we inzicht in de vraag of en hoe gemeenten een strategische rol hebben bij het aankopen van gronden voor nieuwbouw.

Betekenis toename particuliere verhuurders

In de derde workshop besprak woningmarktexpert Paul de Vries (Kadaster) samen met de gemeente Den Haag de opkomst van particuliere verhuurders. Dit zijn particulieren die woningen kopen om ze te verhuren. Wat laten de cijfers zien? En wat vindt de gemeente van deze ontwikkeling? “In Den Haag groeit het aandeel van particuliere verhuurders, vooral in appartementen”, aldus De Vries. “In Amsterdam kopen en verkopen particuliere verhuurders evenveel, het aandeel blijft gelijk. De gemeente Den Haag vindt dat particuliere verhuurders voorzien in een behoefte voor kortdurende woninghuur. Den Haag focust dan ook niet op het tegengaan van de ontwikkeling, maar houdt in de gaten of de verhuurprijzen niet de pan uit rijzen. ” 

Meer informatie over Kadastergegevens woningmarkt?

De presentaties van alle deelsessies vindt u op de website van het WoONcongres. Mocht u meer willen weten hoe onze gegevens u kunnen helpen bij het formuleren van beleid, neem dan contact op met Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster.