Voortgangsmonitor overgang LV Wkpb naar BRK beschikbaar

Om de voortgang van het overzetten van data uit de LV Wkpb naar de Basisregistratie Kadaster (BRK) inzichtelijk te maken, staat er nu een voortgangsmonitor online. Gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de overgang.

Als eerste stap is een groot deel van de gemeenten al gestart met het vergelijken van de eigen registratie met de LV Wkpb. Zo kunnen zij de meest actuele data straks overzetten naar de BRK. Op 1 januari 2021 moeten alle data overgezet zijn. Doel is vereenvoudiging van de huidige Wkpb. 

Voortgang

Hoe ver zijn gemeenten met de voorbereidingen en het overzetten van data? Dat is te zien in de voortgangsmonitor.

Meer informatie over de voortgangsmonitor

Naar de voortgangsmonitor op Tableau.com

Vragen?

Voor al uw vragen over de Voortgangsmonitor, de LV Wkpb en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken kunt u terecht op de pagina Klantenservice Wkpb.