Voor de BAG was 2018 uitdagend en succesvol

Voor de BAG was 2018 een spannend jaar met veel ontwikkelingen en verbroken records. U leest het in de jaarrapportage BAG BAO.

Op 1 juli 2018 is de gewijzigde wet BAG in werking getreden. Vanaf deze datum geldt de nieuwe catalogus en is de online praktijkhandleiding live gegaan.

Aanpassing van techniek door nieuwe wet BAG

In 2018 is de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG) geschikt gemaakt voor het berichtenverkeer vanuit de bronhouders. Hierdoor kan de Conformiteitstoets gebruikt worden. Leveranciers kunnen met een conformiteitstoets aantonen dat hun applicatie berichten kan afhandelen conform BAG 2.0. 
Het BAG Extract 2018 is beschikbaar voor bronhouders en ondersteunt hen bij de overgang naar BAG 2.0. In de loop van 2019 zal ook het BAG Extract 2018 voor afnemers beschikbaar komen. 

Aantal bevragingen op recordhoogte

Net als voorgaande jaren is in 2018 veel gebruikt gemaakt van BAG data, het aantal bevragingen is gestegen naar 2,5 miljard. Dit is een stijging van 56% ten opzichte van 2017 (1,6 miljard bevragingen), een nieuw record! 
Met dat in het achterhoofd en een klanttevredenheidscore van 7,4 kunnen we zeggen dat 2018 een succesvol jaar is geweest. 

Meer lezen?

Bekijk de jaarrapportage BAG BAO.