Verzoek tot verbetering (VTV) opschoningsproject

Het Kadaster heeft een opschoningsactie opgezet om oude VTV’s af te handelen. Zoals bekend is het Kadaster in oktober 2018 overgegaan op een nieuw registratiesysteem (KOERS), wat veel capaciteit heeft gevergd. Mede hierdoor zijn tot mei 2019 VTV’s verstuurd waarvoor helaas geen opvolgingsproces in gang is gezet. Wij hebben u bijvoorbeeld niet de gebruikelijke rapellen gestuurd.

Verbeteringen kosteloos inschrijven van 9 t/m 24 maart 2020

U ontvangt mogelijk een brief van ons met een overzicht van de VTV’s tot mei 2019 van uw kantoor die nog openstaan. Wij bieden u de mogelijkheid om van 9 tot en met 24 maart 14.59 uur alle verbeteringen kosteloos in te schrijven. 

Landmeetkundige zaken vallen niet onder dit opschoningsproject

VTV’s voor landmeetkundige zaken staan niet op deze lijst en vallen niet onder deze opschoningsactie. Deze VTV’s volgen het reguliere proces. 

Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opschoningsactie kunt u telefonisch contact opnemen met het Meldpunt Notariaat (telefoon 088 – 183 3500).