Verrijking van vastgoedbestanden

Het Kadaster kan uw VHE-bestand aanvullen met BAG- en BRK-gegevens, waaronder:

 • kadastrale aanduiding
 • oppervlakte
 • perceelgrootte
 • bouwjaar

 

Beschrijving

Op uw verzoek vullen wij uw VHE-bestand aan met componenten als de kadastrale aanduiding, oppervlakte, perceelgrootte en het bouwjaar. Hiervoor gebruiken wij gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 

Bestandsverrijking met BAG-informatie

Standaard verrijkt het Kadaster uw VHE-bestand met onderstaande BAG-informatie: 

 • VBO-ID
 • Gebruiksoppervlakte van VBO 
 • Gebruiksfunctie
 • Pand-ID
 • Pandoppervlakte (pandcontour)
 • Nummeraanduiding-ID
 • Bouwjaar

Op verzoek kunnen wij uw bestand ook verrijken met andere BAG-componenten.  

Bestandsverrijking met kadastrale informatie

Wij vullen uw VHE-bestand aan met:

 • kadastrale perceelaanduidingen
 • kadastrale perceelaanduidingen en perceeloppervlakte

Overige mogelijkheden

Naast de BAG- en kadastrale informatie hebt u ook de mogelijkheid uw vastgoedbestand te laten aanvullen met het woningtype van de objecten. Meer informatie hierover vindt u bij Woningtypering.

Wilt u een inschatting van de waarde en de verkoopkans van de woningen maken? Dan kunt u Referentiepanden opvragen. In dit overzicht ziet u welke vergelijkbare woningen in de omgeving zijn verkocht en wat de verkoopprijs was van deze woningen.

Tarieven

 

Omschrijving Prijs
Bestandsverrijking met BAG-informatie € 563,50
Bestandsverrijking met kadastrale aanduiding bewerkingskosten € 196,-
Bestandsverrijking met kadastrale aanduiding en perceeloppervlakte

€ 0,04 per perceel + bewerkingskosten € 269,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Aanvragen

Voeg bij het aanvragen van een offerte via het offerteformulier het betreffende VHE-bestand toe. Het Excel-bestand bevat, in gescheiden kolommen, het nummer van de verhuur-eenheid, plaats, straat, postcode, huisnummer en toevoeging. 

Levering

Na ontvangst van uw offerteformulier sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte toe. Na ontvangst van uw getekende opdracht sturen wij u binnen 5 werkdagen uw bestand, verrijkt met de gewenste informatie, toe.