Verklaring van niet-voltooiing schip

Een Verklaring van niet-voltooiing schip hebt u nodig als u een hypotheek wilt aanvragen voor een schip in aanbouw.

Beschrijving

Een Verklaring van niet-voltooiing schip bewijst dat uw boot of schip nog in aanbouw is bij een scheepswerf in Nederland. U hebt dit bewijs nodig als u een hypotheek wilt aanvragen voor een schip dat nog in aanbouw is. 

Op de verklaring staan:

  • de naam van het schip
  • de plaats van het brandmerk
  • een aantekening of het brandmerk definitief of voorlopig is aangebracht
  • een aantekening dat het schip nog niet afgebouwd is

Voordat het Kadaster de verklaring afgeeft, bezoekt de inspecteur scheepsregistratie de werf waar het schip in aanbouw is. Daar controleert hij ter plaatse de status van het schip.

Gewaarmerkt document

De Verklaring van niet-voltooiing schip is een gewaarmerkt document. Dat betekent dat het een officieel document is, ondertekend door 'De bewaarder van het Kadaster en de openbare registers'.

Tarief

Verklaring van niet-voltooiing schip: € 49,00. Dit bedrag is vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Voorwaarden

Een verklaring van niet-voltooiing schip kan alleen opgemaakt worden als uw schip geregistreerd is in de openbare registers van het Kadaster. U kunt de verklaring tegelijkertijd met het indienen van de teboekstelling aanvragen, maar ook naderhand als uw schip inmiddels te boek gesteld is. Meer informatie vindt u op de pagina Teboekstelling schip

 

 

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de Verklaring van niet-voltooiing schip binnen 10 werkdagen toe.

De inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster controleert of het schip inderdaad in aanbouw is.

Is uw schip al voorzien van een brandmerk? Dan is het voldoende als iemand van de werf het schip aanwijst aan de inspecteur. 

Stuurt u de aanvraag van de Verklaring van niet-voltooiing schip gelijktijdig op met een verzoek voor branden? Dan maakt de inspecteur met u een afspraak op de werf.