Verklaring Huisvestingswet verbeteren

De afgelopen periode is het aantal splitsingsakten met een onjuiste huisvestingswet verklaring toegenomen. We leggen uit wat er fout gaat.

Uit de verklaring die onder de akte geplaatst wordt, moet blijken dat:

  • Bij het ondertekenen van de akte een vergunning (als bedoeld in artikel 22) wel of niet is vereist. Als deze vereist is:
  • dat de betreffende vergunning onherroepelijk is geworden.

Voorbeeld van een veel gebruikte ONJUISTE verklaring

"Ondergetekende, ……. notaris te ………….., verklaart dat bij de voormelde splitsing in appartementsrechten niet in strijd is gehandeld met artikel 22 lid 1 van de Huisvestingswet."

De akte bij deze huisvestingswet verklaring mag niet ingeschreven worden. Er volgt een attendering op niet-inschrijving.

Waarom is dit fout?

De verklaring moet voldoen aan artikel 27 jo. 22 Huisvestingswet, en niet alleen aan artikel 22 (zoals in het foutieve voorbeeld hierboven).
Als onder de akte alleen staat vermeld dat er niet in strijd is gehandeld met artikel 22 lid1, dan is het niet duidelijk of er een vergunning vereist is en zo ja, of deze onherroepelijk verleend is.

Voorbeelden van JUISTE verklaringen

Een correcte huisvestingswet verklaring zou als volgt kunnen zijn:

Een vergunning is vereist en verleend

"Ondergetekende, …….notaris te ……………….., verklaart dat met betrekking tot onderhavige splitsing in appartementsrechten, de vereiste vergunning ingevolge artikel 22 lid 1 van de Huisvestingswet 2014, is verleend en dat deze onherroepelijk is geworden."

Een vergunning is niet vereist

"Ondergetekende, …….notaris te ……………….., verklaart dat met betrekking tot onderhavige splitsing in appartementsrechten, de vergunning zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 van de Huisvestingswet 2014, niet vereist is."