Verkaufsbücher en BAG

Onteigende panden op de kaart in tentoonstelling ‘De oorlog die bleef’

Waar zijn in de Tweede Wereldoorlog veel panden onteigend? Samenwerking tussen het Nationaal Archief en het Kadaster geeft een inkijk in de geschiedenis. Via een digitale kaart kunnen bezoekers van de tentoonstelling ‘De oorlog die bleef’ informatie over verkooptransacties van onteigende panden raadplegen. De tentoonstelling is vanaf 21 februari te zien bij het Nationaal Archief in Den Haag. 

Onteigende objecten in kaart

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verkochten de Duitsers panden waarvan veel eigenaren Joods waren. Dit noemen we onteigening. Door koppeling van de administratie in de Verkaufsbücher met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden deze woningen letterlijk op de kaart gezet. Dit maakt duidelijk waar in Nederland veel onteigende objecten liggen. Ook wordt op een kaart de relatie tussen kopers en verkopers zichtbaar.

Waren het bijvoorbeeld buurtgenoten die deze huizen kochten? Die data is door het Nationaal Archief en het Kadaster digitaal inzichtelijk gemaakt voor de tentoonstelling en is daar via een touchscreen te raadplegen. 

Verkaufsbücher en BAG

De administratie van onteigende panden staat in Verkaufsbücher die het Nationaal Archief bewaart. Dit is een openbare dataset met onder andere eigenaar, adresgegevens, verkoopdatum en naam van de koper. De BAG is een van de basisregistraties die het Kadaster beheert. In een eerdere samenwerking hebben het Nationaal Archief en het Kadaster de Verkaufsbücher dataset omgezet naar Linked Open Data. 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over dit project leest u op de website PDOK.nl