Verbeterde validaties en vernieuwde foutmeldingen vanaf 03-01-2019

De afgelopen maanden zijn er in samenwerking met de Waarderingskamer, bronhouders en leveranciers grote stappen gezet in de kwaliteitsverbetering van de gegevens in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Vanaf 03-01-2019 versturen we foutmeldingen op basis van de verbeterde validaties.

Wat betekent dit voor u?

Voor u als bronhouder betekent dit dat u voortaan vernieuwde en gedetailleerdere foutmeldingen ontvangt, als een bericht niet aan de standaard voldoet. De overige producten en diensten van de LV WOZ en de ETO en CTO omgeving zullen nu niet gewijzigd worden. Deze volgen in de loop van 2019.

Achtergrond aanpak kwaliteitsverbetering

In november hebben we u via een mailing en een nieuwsbericht op de hoogte gesteld van de kwaliteitsoptimalisaties in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Ook hebben we hier al aandacht aanbesteed in het gebruikersoverleg van september en november. 

Om de kwaliteit te verbeteren, valideren we de aangeboden berichten nu vaker en nauwkeurig. Ook worden gegevens die nu al in de LV WOZ zijn opgenomen, getoetst aan de nieuwe validatieregels. Zo wordt duidelijk welke informatie nu niet correct in de LV WOZ is opgenomen. In overleg met de Waarderingskamer voeren we aansluitend enkele correcties uit. Ook vragen we bronhouders verbeteringen aan te leveren.

Het opnieuw toetsen van alle bestaande gegevens is inmiddels uitgevoerd. Zo ook het grootste deel van het verbeteren van de data door de bronhouders zelf. Vanaf vandaag sturen we u  de vernieuwde output (foutberichten).

Meer informatie

Meer informatie over deze kwaliteitsoptimalisatie vindt u in het document ‘Normalisaties kwaliteitsoptimalisaties’.