Gewijzigde wet- en regelgeving basisregistratie(s) adressen en gebouwen per 1 juli definitief

Met de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad van 30 april is de ingangsdatum van de gewijzigde wet- en regelgeving op 1 juli 2018 een feit. Vanaf die datum is er één geïntegreerde registratie en spreken we van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Hiervoor is gekozen om de registratie en het toezicht hierop overzichtelijker, eenvoudiger en moderner te maken. De bronhouders van de BAG hebben op 1 mei een brief ontvangen van het ministerie van BZK over de wijzigingen. Daarmee is het definitief dat de wet- en regelgeving voor de BAG verandert. 

Wat treedt er per 1 juli 2018 in werking?

Met het besluit van 30 april treedt de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enkele andere wetten in werking. Wilt u meer weten over de gewijzigde wet- en regelgeving, de overgangsperiode tot 1 juli en welke gevolgen de wetswijziging heeft? Kijk dan op de pagina BAG 2.0