Urgentie uniforme registratie adressen studentencomplexen in BAG

Eind 2016 moeten alle studentenflats volgens de reguliere BAG wet- en regelgeving afgebakend zijn. In de praktijk blijkt dat studentenflats nog niet allemaal op dezelfde manier van adressen zijn voorzien.

Sinds 2011 hebben alle gemeenten hun adres- en gebouwgegevens geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De wet zegt dat alleen zelfstandige eenheden van een eigen adres moeten worden voorzien. In de praktijk blijkt dat een deel van de gemeenten ook niet-zelfstandige studenten-eenheden eigen adressen hebben gegeven.

Uniforme registratie adressen studentencomplexen

Na nader onderzoek door gemeenten en afnemers, heeft het BAG Bronhouders en Afnemers Overleg in oktober 2013 besloten dat alle studentenflats conform de reguliere BAG wet- en regelgeving afgebakend dienen te worden. Dit betreft een administratieve wijziging waarover de gemeenten en afnemers, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, eind 2013 zijn geïnformeerd. Gemeenten hebben tot eind 2016 de tijd gekregen om de onjuiste adressen aan te passen.

Gemeenten met uitvoering aan de slag

Begin deze maand heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de verkenning naar een register van onzelfstandige eenheden.
Een dergelijk register heeft geen invloed op de uitvoering van de wet BAG. Het besluit ‘studentencomplexen’ voor de BAG blijft van toepassing en gemeenten voor wie dit van toepassing is, kunnen met de uitvoering aan de slag.

Meer informatie over het Besluit en de richtlijnen voor de uitvoering vindt u onder het kopje ‘Studentencomplexen’ op de pagina BAG Documentatie.