Tracéanalyse

Het Kadaster brengt de voor- en nadelen van verschillende tracévarianten in beeld:

 • geschikt voor wegen, spoorlijnen, waterwegen en trajecten van kabels en leidingen;
 • in te zetten in de verkennings- of planuitwerkingsfase van een project.

Beschrijving

Welk tracé kunt u het snelst en tegen de laagste kosten realiseren? Welke variant zorgt voor een betere kavelstructuur in het agrarisch gebied? Een Tracéanalyse van het Kadaster geeft u een gedegen beeld van de voor- en nadelen van verschillende tracéalternatieven. Het uitgebreide adviesrapport bevat onder andere:

 • een overzicht van de grondeigenaren in het tracé en hun precieze rechten;
 • een indicatie van de grondprijs, transactiedynamiek en de verwachte prijsontwikkeling;
 • een overzicht van de eventuele doorsnijdingen in het gebied (loopt het tracé over veldkavels, door tuinen of raakt het bestaande of geplande bebouwing?);
 • een beeld van de toekomstige ruimtelijke plannen in het gebied.

U kunt een Tracéanalyse inzetten voor diverse infrastructurele projecten, zoals de aanleg of verbreding van wegen, spoorlijnen en waterwegen en trajecten van kabels en leidingen.

Tracéanalyse: alle gevolgen in beeld

Het adviesrapport is overzichtelijk en compleet. U ziet in één keer alle gevolgen van een bepaalde tracékeuze. Bovendien geeft u als opdrachtgever zelf aan welke onderdelen in de analyse worden belicht. Voor elk aspect geven we een analyse en advies. U bepaalt zelf het schaalniveau en of er bufferzones rondom het traject worden meegenomen.

Voor- en nadelen van verschillende tracéalternatieven

Wilt u een snelle en beknopte inschatting van de voor- en nadelen van verschillende tracéalternatieven? Dan kunt u gebruik maken van de Tracéplanner. Deze helpt u bij het vinden van een optimale route op basis van kadastrale gegevens. De planner genereert snel kadastrale informatie, zoals oppervlaktes en het soort eigenaren dat geraakt wordt door een bepaalde tracékeuze. De tracéplanner berekent:

 • het aantal typen eigenaren in het plangebied;
 • het aantal percelen en de oppervlakte daarvan;
 • het aantal gebouwen in het gebied;
 • het aantal kavels en de oppervlakte van aaneengesloten bedrijfseenheden;
 • het aantal deelpercelen;
 • het aantal koopopties;
 • de transactiedynamiek (aantal verkopen in een bepaalde periode);
 • het aantal objectbelemmeringen;
 • over en weergebruik.

Tarieven

Een Tracéanalyse is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan via het formulier.